Informatie over het beleid, projecten, instrumenten, richtlijnen en ondersteuning binnen de Vlaamse overheid over de opmaak van kwaliteitsvolle regelgeving.

Bestuurlijke regelgeving: Vlaams Bestuursdecreet

12 bestaande bestuurlijke decreten werden geïntegreerd in een nieuw Vlaams bestuursdecreet.

Op 1 januari 2019 treedt een nieuw Vlaams bestuursdecreet in werking. De belangrijkste vernieuwingen in het bestuursdecreet worden hieronder gebundeld en dit op maat van de verschillende doelgroepen van het bestuursdecreet.

Projecten regelgeving

Er zijn deze regeerperiode een aantal regelgevingsprojecten opgestart die bestuurlijke regels binnen de Vlaamse overheid harmoniseren en vernieuwen.

Vorming wetgevingsleer

Sinds 2006 worden opleidingen wetgevingsleer georganiseerd. Een open aanbod met volgende opleidingen is beschikbaar:

  • Module 1: Beleid & regelgeving: een kennismaking
  • Module 2: Opvolgen van een regelgevingsdossier
  • Module 3: RIA als proces
  • Module 4: Opstellen van rechtsregels
  • Module 5: De Europese aspecten van Vlaamse beleidsvoering

De opleidingen worden praktischer, met de nadruk op de alledaagse werking binnen de Vlaamse overheid.

Handhaving van regelgeving

Het project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid (CVH) wil het Vlaamse handhavingsbeleid verbeteren.

Contact