Rand gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang (GBA6)

Deze layer behoort tot de GRB-skeletcomponent GRB-Basis.

Definitie

Elke zichtbare en ingezonken garagetoegang (voorbeeld inrit naar ondergrondse garage van een gebouw), als duurzame constructie, behorende bij een gebouw in de opdracht die maken dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt.

Belangrijkste kenmerken

  • Indien meerdere gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) tegen elkaar aanleunen, worden deze als één geheel opgenomen indien ze op hetzelfde gebruiksperceel gelegen zijn
  • De gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang (GBA6) wordt bepaald door de loodrechte projectie van de gehele of gedeeltelijke omtrek, inclusief eventuele steunmuren
  • De rand van de ingezonken garagetoegang wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende gevelwand (GVLx) of gebouwaanhorigheid (GBAx)

Bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone

Geometrie

Veelhoekslijn die de grondinname van de zichtbare en ingezonken garagetoegang op het maaiveld voorstelt.

Voorbeeld

Deze ingezonken garagetoegang, aanleunend bij de gevel (GVL1, roze lijn in de foto) van het gebouw aan de grond, wordt opgenomen als rand gebouwaanhorigheid type ingezonken garagetoegang (GBA6, gele lijn).

Deel van GRB-product?

Dit type maakt deel uit van de GRB-entiteit gebouwaanhorigheid (Gba): Ingezonken garagetoegang (Gba6). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-specificaties en de GRB-skeletspecificaties zijn mogelijk.