Rand gebouwaanhorigheid type loopbrug (GBA3)

Deze layer behoort tot de GRB-skeletcomponent GRB-Basis.

Definitie

Een al dan niet door pijlers ondersteunde loopbrug als duurzame constructie, aanleunende en behorende bij een gebouw in de opdracht en die maken dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt.

Belangrijkste kenmerken

  • Elke loopbrug (toegangs- of doorgangsbrug) wordt ingebracht, met uitzondering van sierconstructies
  • Indien meerdere niet-gelijksoortige gebouwaanhorigheden (GBAx) elkaar gedeeltelijk afdekken, worden alle gebouwaanhorigheden afzonderlijk opgenomen. Indien ze elkaar geheel afdekken, wordt enkel de bovenste gebouwaanhorigheid opgenomen
  • De gebouwaanhorigheid type loopbrug (GBA3) wordt bepaald door de loodrechte projectie van de gehele of gedeeltelijke omtrek
  • De rand van de loopbrug wordt desgevallend aangesloten op de bijhorende gevelwand (GVLx) of gebouwaanhorigheid (GBAx)

Bedekking: onmiddellijk aangrenzend aan gevel binnen de opdrachtzone

Geometrie

Veelhoekslijn die de projectie van de loopbrug op het maaiveld voorstelt.

Voorbeeld

Deze loopbrug grenst onmiddellijk aan de gevel (GVL1; roze lijn in foto) van het bijhorende gebouw aan de grond en is gelegen binnen de opdrachtzone. Ze wordt bijgevolg opgenomen als rand gebouwaanhorigheid type loopbrug (GBA3, gele lijn) door middel van projectie op het maaiveld. De aangrenzende verdieping wordt opgenomen als rand gebouwaanhorigheid type verdieping (GBA1, groene lijn) door middel van projectie op het maaiveld.

Deel van GRB-product?

Dit type maakt deel uit van de GRB-entiteit gebouwaanhorigheid (Gba): Loopbrug (Gba3). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-specificaties en de GRB-skeletspecificaties zijn mogelijk.