Loopbrug (Gba3)

Dit type behoort tot de entiteit Gebouwaanhorigheid (Gba).

Definitie

Een al dan niet door pijlers ondersteunde loopbrug (duurzame constructie, aanleunend en behorend bij een gebouw) die maakt dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt.

Belangrijkste kenmerken

  • Een gebouwaanhorigheid (Gba) wordt opgenomen indien het geprojecteerde object meer dan 4m² landoppervlak overdekt die niet door het gebouw aan de grond (Gbg) of andere gebouwaanhorigheden (Gba) ervan geheel zijn bedekt.
  • De gebouwaanhorigheid (Gba) grenst steeds onmiddellijk aan:
    • de gevelomtrek van het bijhorende gebouw aan de grond (Gbg) OF
    • aan de omtrek van een andere gebouwaanhorigheid (Gba), horend bij eenzelfde gebouw aan de grond (Gbg)
  • De gebouwaanhorigheid (Gba) wordt in de regel aangemeten via de projectie van het fenomeen op het maaiveld.

Bedekking: enkel binnen de wegbaan (Wbn), het terrein (Trn) en in de beide gevallen ook hun onmiddellijke omgeving (20m)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand gebouwaanhorigheid type loopbrug (GBA3). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze loopbrug heeft een oppervlakte groter dan 4m², grenst onmiddellijk aan het bijhorende gebouw aan de grond (Gbg, roze lijn in foto) en is gelegen binnen een afstand van 20m van de wegbaan (Wbn). Ze wordt bijgevolg opgenomen als gebouwaanhorigheid (Gba, gele lijn) van het type 'loopbrug' door middel van projectie op het maaiveld. De aangrenzende verdieping wordt opgenomen als gebouwaanhorigheid (Gba, groene lijn) van het type 'verdieping' door middel van projectie op het maaiveld.