Gebouw aan de grond (Gbg)

Definitie

Een gebouw aan de grond (Gbg) is een duurzaam bouwsel, vast met het aardoppervlak verbonden, dat een voor mensen toegankelijke ruimte omsluit. Een gelijkvloerse toegang voor ondergrondse of hangende constructies wordt eveneens als gebouw aan de grond beschouwd. Bepaalde duurzame bouwsels die aan bovenstaande definitie beantwoorden, worden echter in andere GRB-entiteiten opgenomen en niet hier. Bijvoorbeeld koeltorens, watertorens, e.d. worden opgenomen als kunstwerk (entiteit Knw).

Belangrijkste kenmerken

  • In principe komt iedere toegankelijke ruimte overeen met één gebouw aan de grond (Gbg), ongeacht het aantal ingangen.
  • Kleinere, ondergeschikte gebouwen aan de grond (Gbg) (zoals bergruimtes, garages, stallingen) die tegen een belangrijker gebouw aan de grond (Gbg) of tegen elkaar aan opgericht zijn, worden samen als één geheel gekarteerd indien zij op éénzelfde gebruiksperceel gelegen zijn.
  • Ieder gebouw aan de grond (Gbg) wordt getypeerd (als hoofdgebouwbijgebouw of gebouw afgezoomd met virtuele gevels)
  • De opname van een gebouw aan de grond (Gbg) geeft aanleiding tot de opname van gevelpunten (Gvp) en gevellijnen (Gvl). Dit zijn aparte GRB-entiteiten met eigen specificaties.

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt geen deel uit van de GRB-skeletspecificaties.

Voorbeeld

Dit gebouw wordt opgenomen als Gebouw aan de grond (Gbg) van het type hoofdgebouw in het GRB.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
type gebouw.
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: hoofdgebouw
2: bijgebouw
3: gebouw afgezoomd met virtuele gevels
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type gebouw
Datatype
Tekst(64)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Gbg - gebouw aan de grond
Datatype
GM_Polygon