Putdeksel (Wri)

Definitie

Een putdeksel (Wri) is een deksel of luik van ondergrondse leidingen en installaties.

Belangrijkste kenmerken

  • Alle deksels en luiken van ondergrondse leidingen en installaties, niet overdekt door een gebouw aan de grond (Gbg) of kunstwerk (Knw) worden in principe opgenomen.
  • Twee soorten putdeksels (Wri) worden opgenomen (zie attribuut "Type"):
    • cirkelvormig (vrij) deksel met diameter gelegen tussen 65 en 100cm
    • vierkante (vrije) deksels (65cm <= zijde <= 100cm)
  • De hoogteligging van elk putdeksel (Wri) wordt steeds meegegeven (zie attribuut "Hoogte").
  • De meetmethode van elk putdeksel (Wri) wordt steeds meegegeven (zie attribuut "Meetmethode").
  • Het putdeksel (Wri) wordt aangemeten in het centrum van het luik of deksel.

Bedekking: gelegen op de wegbaan (Wbn) of terreinen (Trn) met verkeersfunctie en in beide gevallen hun onmiddellijke omgeving (+ 5m)

Geometrie

Punt

Deel van GRB-skelet?

De twee types van de entiteit Putdeksel (Wri) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze deksels van ondergrondse leidingen worden beiden opgenomen als putdeksel (Wri, gele bol in foto). Het vierkante putdeksel wordt opgenomen als type 'vierkant putdeksel', het cirkelvormige putdeksel wordt opgenomen als type 'cirkelvormig putdeksel'. Het putdeksel wordt aangemeten in het centrum van het deksel en krijgt steeds een hoogteligging mee.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE-IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
code voor de morfologie van het putdeksel
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: cirkelvormig putdeksel
2: vierkant putdeksel
LABELTYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving van het type putdeksel
Datatype
Tekst(64)
MEETMETHODE
Code
METH
Definitie
code van de meetmethode
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: terrestrisch
2: fotogrammetrisch
-7: niet gekend door aanpassing van de GRB-specs
LABEL MEETMETHODE
Code
LBLMETH
Definitie
beknopte omschrijving van de meetmethode
Datatype
Tekst(64)
HOOGTE
Code
H
Definitie
hoogteligging in m, precies tot op cm-888,88: niet gekend
Datatype
Getal(9,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wri - putdeksel
Datatype
GM_Point