Wegaanhorigheid (Wga)

Definitie

Een wegaanhorigheid (Wga) is een constructie die binnen de wegbaan (Wbn) of binnen een terrein (Trn) met verkeersfunctie opgericht werd om onderdak te bieden aan personen, vervoersmiddelen en goederen, maar niet als zelfstandig gebouw beschouwd kan worden.

Belangrijkste kenmerken

 • De wegaanhorigheden (Wga) worden opgenomen indien zij:
  • over een duidelijke dakconstructie beschikken
  • tot één van volgende types behoren:
   • bushok
   • telefooncabine
   • overdekte fietsstalling
   • bergplaats
 • Elke wegaanhorigheid (Wga) stelt de plaatsinname op het maaiveld voor zoals ingenomen door de loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.
 • Indien meerdere functies binnen één constructie voorkomen, wordt de gehele constructie als één exemplaar opgenomen. Als type wordt de functie opgenomen die de grootste oppervlakte van de constructie beslaat.

Bedekking: de wegbaan (Wbn) en terrein (Trn) met verkeersbestemming, in de beide gevallen ook de onmiddellijk aangrenzende zone (+5m)

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

De vier types van de entiteit Wegaanhorigheid (Wga) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Overdekte fietsstallingen worden opgenomen als wegaanhorigheid (Wga) van het type 'overdekte fietsstalling' door middel van loodrechte projectie van de dakconstructie op het maaiveld.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectindentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
type wegaanhorigheid
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: bushok
2: telefooncabine
3: overdekte fietsstalling
5: bergplaats
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type wegaanhorigheid
Datatype
Tekst(32)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wga - wegaanhorigheid
Datatype
GM_Polygon