Gracht (Wgr)

Definitie

Een gracht (Wgr) is een waterloop, een beek of een sloot, bedoeld voor de af- of aanvoer of het tijdelijk ophouden van oppervlaktewater en gelegen binnen de wegbaan (baangrachten).

Belangrijkste kenmerken

  • Alle baangrachten worden opgenomen die:
    • gemiddeld dieper zijn dan 0.5m én
    • niet breder zijn dan 3m (grachten, of gedeelten van grachten, die breder zijn dan 3m en langer dan 10m worden als watergang (Wtz) opgenomen)
  • De gracht (Wgr) wordt geplaatst op de vermoedelijke ligging van de bodemlijn.
  • Een gracht (Wgr) is volledig binnen de wegbaan (Wbn) gelegen.
  • Een gracht (Wgr) overlapt nooit geheel of gedeeltelijk met een watergang (Wtz).

Bedekking: binnen de wegbaan

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Gracht (WGR). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze gracht is binnen de wegbaan (Wbn) gelegen, is gemiddeld dieper dan 0.5m en niet breder dan 3m. Ze wordt daarom opgenomen als gracht (Wgr) in het GRB. Ter hoogte van de inbuizing wordt de gracht (Wgr) onderbroken.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
LENGTE
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de lijngeometrie
Datatype
Getal(15,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wgr - gracht
Datatype
GM_Curve