Gevellijn (Gvl)

Definitie

Een gevellijn (Gvl) volgt de verticale projectie van het gevelvlak op het maaiveld en verbindt twee verschillende gevelpunten (Gvp). In zijn meest eenvoudige vorm wordt een gebouw aan de grond beschreven door vier elementaire gevelvlakken (een voorgevel, een achtergevel en twee zijgevels).

Belangrijkste kenmerken

  • Een gevellijn (Gvl) wordt opgenomen op voorwaarde dat
    • het begrensd wordt door twee verschillende gevelpunten (Gvp) OF
    • het door eenzelfde gevelpunt (Gvp) begrensd wordt in het geval van gebouwen aan de grond (Gbg) die uitsluitend bestaan uit gebogen wanden zonder beduidende en éénduidig aanmeetbare vormpunten
  • De gevellijn (Gvl) wordt volgens de meetmethode van de begrenzende gevelpunten (Gvp) gecodeerd (zie steekkaart van de entiteit gevellijn). Het resulterende type van de gevellijn (Gvl) wordt opgenomen in het attribuut "Type".

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

Een aantal types van de entiteit Gevellijn (Gvl) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties: layer Terrestrisch gemeten gevel (GVL1), layer Constructiegevel (GVL6), layer Niet-duurzame gemene gevel (GVL7), layer Fictieve gevel (GVL9) en layer Terrestrisch gemeten gevelstuk (GVL10). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De terrestrisch opgemeten gevelpunten (Gvp, rode bol in foto) worden met elkaar verbonden door een gevellijn (Gvl, gele lijn) van het type 'terrestrische gevellijn'. De gevellijn (Gvl) wordt volgens de meetmethode van de begrenzende gevelpunten (Gvp) gecodeerd.

De gevelpunten (Gvp) aan de voorgevels van de gebouwen aan de grond (Gbg) werden terrestrisch gekarteerd (donkerblauwe punten in foto). De gevelpunten (Gvp) aan de achterzijde van de gebouwen werden fotogrammetrisch gekarteerd (paarse punten in foto). Bij deze kartering op luchtbeelden, wordt de rand van de dakoversteek gekarteerd en niet het eigenlijk gevelvlak. Indien een terrestrisch en fotogrammetrisch gevelpunt met elkaar verbonden worden door een gevellijn (Gvl), zou dit de werkelijke vorm van het gebouw aan de grond (Gbg) niet respecteren. Bijgevolg worden geconstrueerde gevelpunten (Gvp, rode punten in foto) gebruikt. Dit zijn fotogrammetrisch gekarteerde gevelpunten waarbij de dakoversteek gecorrigeerd is. Daardoor wordt de werkelijke vorm van het gebouw aan de grond (Gbg) gerespecteerd. De bijgebouwen achteraan de tuinen werden volledig fotogrammetrisch gekarteerd (paarse punten). De gevellijnen (Gvl) worden volgens de meetmethode van de begrenzende gevelpunten (Gvp) gecodeerd.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
type gevellijn.
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: terrestrische gevellijn
2: fotogram. dakoversteek met terugzetting
3: fotogram. dakrand
4: fotogram. dakoversteek
5: gerecupereerde gevellijn uit bestaand GBK
6: geconstrueerde gevellijn
7: niet-duurzame gemene gevellijn
8: kadastrale gevellijn
9: fictieve gevellijn
10: terrestrisch gemeten gevelstuk
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type gevellijn
Datatype
Tekst(64)
LENGTE
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de lijngeometrie
Datatype
Getal(15,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Gvl - gevellijn
Datatype
GM_Curve