Anomalie (Ano)

Definitie

Een anomalie is een geverifieerde GRB-meldingsobject. GRB-meldingsobjecten worden door een grote groep van gebruikers aan Informatie Vlaanderen gemeld, die ze controleert en beheert als anomalieën. Anomalieën hebben, net zoals alle andere GRB-entiteiten, een eigen levenscyclus waarvan de status verandert tijdens het bijhoudingsproces.

Belangrijkste kenmerken

  • GRB-afwijkingen worden gemeld via verschillende kanalen: 
    • CRAB: bepaalde wijzigingen die door de CRAB-adresbeheerders worden doorgevoerd in het CRAB, worden automatisch gemeld als GRB-afwijking.
    • GIPOD: gebruikers kunnen GRB-afwijkingen melden vanuit de GIPOD-toepassing.
    • GRB-meldingssysteem
  • Alle gemelde GRB-afwijkingen worden door Informatie Vlaanderen gecontroleerd. Elk gevalideerd meldingsobject wordt opgenomen als anomalie (Ano).
  • De anomalieën (Ano) vormen de basis voor de GRB-bijhouding.

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt geen deel uit van de GRB-skeletspecificaties.

Voorbeeld

Deze nieuwe verkaveling is nog niet opgenomen in het GRB. De terreinmutatie werd gemeld aan Informatie Vlaanderen en werd na validatie opgenomen als anomalie (Ano, oranje lijn) in het GRB. De anomalieën vormen de basis voor de GRB-bijhouding.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
OORZAAK
Code
Oorzaak
Definitie
Oorzaak van de anomalie
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-7: niet gekend door aanpassing van de GRB specificaties
1: nieuw/ontbrekend
2: gewijzigd/foutief attribuut
3: gewijzigde/foutieve geometrie
4: gewijzigd/foutief attribuut en geometrie
5: verwijderd/overbodig
LABEL OORZAAK
Code
LBLOORZAAK
Definitie
beknopte omschrijving oorzaak anomalie
Datatype
Tekst(64)
THEMA
Code
THEMA
Definitie
Thema van de anomalie
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-7: niet gekend door aanpassing van de GRB specificaties
1: perceel
2: gebouw/gebouwaanhorigheid
3: kunstwerk/technische constructie
4: spoor
5: (openbaar) terrein
6: weginrichting
7: water
8: as van de waterloop
9: as van de weg
10: volledige weg
11: straatnaam
12: adres
LABEL THEMA
Code
LBLTHEMA
Definitie
Beknopte omschrijving thema anomalie
Datatype
Tekst(64)
THEMA VERDUIDELIJKING
Code
LBLVERDUID
Definitie
Verduidelijking van het thema van de anomalie
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
1: hoofdgebouw
2: bijgebouw
3: afdak
4: verdieping
5: loopbrug
6: trap
7: zichtbare onderkeldering
8: ingezonken garagetoegang
9: verheven garagetoegang
10: gebouw afgezoomd met virtuele gevels
11: cabine
12: watertoren
13: gevelpunt
14: overbrugging
15: waterbouwkundige constructie
16: cultuurhistorisch monument
17: hoogspanningsmast, openbare tv-mast
18: pijler
19: rooster
20: schoorsteen
21: koeltoren
22: silo, opslagtank
23: tunnelmond
24: chemische installatie
25: windturbine
26: golfbreker
27: havenpier
28: staketsel
29: spoorbaan
30: spoorrail
31: verkeer
32: groen
33: militair
34: strand
35: ander
30: spoorrail
36: bushok
37: overdekte fietsstalling
38: bergplaats
39: boordsteen
40: grens onverharde buitenberm
41: rand van rijbaan
42: muur, stootband, kopmuur
43: vangrail
44: niet afgeboorde verhoging
45: paal
46: meerpaal, bolder
47: brandkraan
48: grenspaal
49: putdeksel
50: benedenrand verkeersplateau
51: waterloop, waterpartij
52: gracht
LABEL THEMA VERDUIDELIJKING
Code
LBLVERDUID
Definitie
Beknopte omschrijving thema verduidelijking
Datatype
Tekst(64)
VRIJE TEKST
Code
VRIJETEKST
Definitie
Detaillering over de oorzaak van de anomalie
Datatype
Tekst(254)
ORGANISATIE MELDER
Code
ORGMELDER
Definitie
Naam van de organisatie die de afwijking heeft gemeld
Datatype
Tekst(128)
STATUS
Code
STATUS
Definitie
Status van de anomalie die aangeeft in welke fase de anomalie zich bevindt
Datatype
Getal(4,0) > 0
Domein
1: gevalideerd
2: toegewezen
LABEL STATUS
Code
LBLSTATUS
Definitie
Beknopte omschrijving voor de status van de anomalie
Datatype
Tekst(32)
IDENTIFICATOR GRB-OBJECT
Code
IDNGRB
Definitie
Link naar GRB-object waarop de anomalie betrekking heeft bestaande uit het acroniem van de GRB-entiteit en de objectidentificator.
Datatype
Tekst(64)
IDENTIFICATOR GIPOD WERKOPDRACHT
Code
IDNGIPOD
Definitie
Identificator van de werkopdracht van gipod
Datatype
Getal(15,0)
IDENTIFICATOR MELDINGSOBJECT GENERIEKE TERUGMELDFACILITEIT (GTMF)
Code
IDNMELOBJ
Definitie
Guid (globally unique identifier) van het meldingsobject in GTMF
Datatype
Tekst(128)
IDENTIFICATOR MELDING GENERIEKE TERUGMELDFACILITEIT (GTMF)
Code
IDNMEL
Definitie
Referentie van de melding in GTMF
Datatype
Tekst(12)
AS-BUILTPLAN
Code
ASBUILT
Definitie
Code die aangeeft of er een as-builtplan wordt verwacht
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: as-builtplan
2: geen as-builtplan
-8: niet gekend
LABEL AS-BUILTPLAN
Code
LBLASBUILT
Definitie
Beknopte omschrijving in verband met de aanlevering van een as-builtplan
Datatype
Tekst(32)
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Ano - anomalie
Datatype
GM_Polygon