Spoorbaan (Sbn)

Definitie

De spoorbaan (Sbn) is de corridor van het transportnetwerk bedoeld voor het spoorverkeer. De spoorcorridor stelt de zone voor waar exclusief spoorverkeer (trein, metro of tram) plaatsgrijpt.

Belangrijkste kenmerken

  • Ieder oppervlak dat speciaal en exclusief werd ingericht voor transport over spoor en waar nog steeds rails aanwezig zijn.
  • De rand van de spoorbaan (Sbn) wordt bepaald door de rand die het spoor afsluit (talud, hekwerk, strooilaag).
  • De spoorbaan (Sbn) is complementair aan de wegbaan (Wbn) en het terrein (Trn). Waar het spoorverkeer de oppervlakte deelt met wegverkeer (bijvoorbeeld een trambedding die gedeeld wordt met autoverkeer), wordt dit als deel van de wegbaan (Wbn) beschouwd. Er wordt dus geen spoorbaan (Sbn) opgenomen.
  • Het soort spoorverkeer (trein, tram, metro) wordt steeds ingevuld bij het attribuut "Functie".

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand van de spoorbaan (SBN). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze spoorcorridor is exclusief voorbehouden voor spoorverkeer (treinverkeer) en er zijn rails aanwezig. Ze wordt dus opgenomen als spoorbaan (Sbn) in het GRB. Ter hoogte van de overweg wordt de spoorbaan (Sbn) onderbroken en wordt een wegbaan (Wbn) gekarteerd, want waar het spoorverkeer de oppervlakte deelt met wegverkeer wordt dit als deel van de wegbaan (Wbn) beschouwd.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
FUNCTIE
Code
FUNCTIE
Definitie
aard van het spoorverkeer
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: trein
2: tram
3: metro
LABEL FUNCTIE
Code
LBLFNCT
Definitie
beknopte omschrijving van de aard van het spoorverkeer
Datatype
Tekst(32)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Sbn - spoorbaan
Datatype
GM_Polygon