Rand van de spoorbaan (SBN)

Deze layer behoort tot de GRB-skeletcomponent GRB-Basis.

Definitie

De spoorbaan (SBN) is de corridor van het transportnetwerk bedoeld voor het spoorverkeer. De spoorcorridor stelt de zone voor waar exclusief spoorverkeer (trein, metro of tram) plaatsgrijpt.

Belangrijkste kenmerken

  • Ieder oppervlak dat speciaal en exclusief werd ingericht voor transport over spoor en waar nog steeds rails aanwezig zijn
  • Waar het spoorverkeer die oppervlakte deelt met wegverkeer (overweg, gemeenschappelijke bedding) wordt dit als deel van de wegbaan beschouwd
  • De rand van de spoorbaan (SBN) wordt bepaald door de rand die het spoor afsluit (talud, hekwerk, strooilaag)
  • Elke spoorbaan wordt voorzien van een tekstcode voor spoorbaan of terrein (BBT). De tekst wordt in het benaderend midden van de gesloten veelhoekslijn geplaatst

Bedekking: opdrachtzone

Geometrie

Gesloten veelhoek die de uiterste rand van het spoorgebied afsluit (talud, hekwerk, strooilaag, skeletzone (GRZ3)).

Voorbeeld

Deze spoorcorridor is exclusief voorbehouden voor spoorverkeer (treinverkeer) en er zijn rails aanwezig. Ze wordt dus opgenomen als spoorbaan (SBN). Ter hoogte van de overweg wordt de spoorbaan (SBN) onderbroken en wordt een wegbaan (WBN) gekarteerd, want waar het spoorverkeer de oppervlakte deelt met wegverkeer wordt dit als deel van de wegbaan (WBN) beschouwd.

Deel van GRB-product?

Dit type maakt deel uit van de GRB-entiteit Spoorbaan (Sbn). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-specificaties en de GRB-skeletspecificaties zijn mogelijk.