Spoorrail (WRL)

Deze layer behoort tot de GRB-skeletcomponent GRB-Basis.

Definitie

De metalen spoorstaven die spoorverkeer mogelijk maken binnen de wegbaan (WBN) en de direct aansluitende zone.

Belangrijkste kenmerken

  • Volgende spoorrails worden minimaal opgenomen:
    • binnen de wegbaan (WBN): volledig
    • binnen een spoorbaan (SBN): enkel de spoorstaven die de wegbaan (WBN) gelijkgronds kruisen tot op een afstand van 20m van de wegbaan (WBN) opgemeten langs de as van het spoor
  • De as van het zichtbare gedeelte van de spoorstaaf wordt opgemeten

Bedekking: opdrachtzone

Geometrie

Veelhoekslijn.

Voorbeeld

Deze spoorrails zijn binnen een spoorbaan (SBN, zwarte lijn in foto) gelegen. Bijgevolg wordt enkel een aanzet van de kruisende sporen gekarteerd als spoorrail (WRL, gele lijn) tot op een afstand van 20m van de wegbaan (WBN), opgemeten langs de as van het spoor. De as van het zichtbare gedeelte van de spoorstaaf wordt gekarteerd.

Deze spoorrails zijn binnen de wegbaan (WBN, rode lijn in foto) gelegen en worden bijgevolg volledig opgenomen als spoorrail (WRL, gele lijn). De as van het zichtbare gedeelte van de spoorstaaf wordt gekarteerd.

Attributen GRBgis-product

BEHEERDER
Code
BHRDR
Definitie
organisatie verantwoordelijk voor het beheer van de geometrie van de spoorrail in de basiskaart Vlaanderen (GRB). Het is de partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data.
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: Informatie Vlaanderen
2: Infrabel
LABEL BEHEERDER
Code
LBLBHRDR
Definitie
beknopte omschrijving van de beheerder
Datatype
Tekst(32)
LIJNNUMMER
Code
LIJNNR
Definitie
lijnnummer toegekend aan de spooras door de beheerder
Datatype
Tekst(10)

Deel van GRB-product?

Dit type maakt deel uit van de GRB-entiteit Spoorrail (Wrl). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-specificaties en de GRB-skeletspecificaties zijn mogelijk.