Spoorrail (Wrl)

Definitie

EEen spoorrail (Wrl) is een metalen spoorstaaf die spoorverkeer mogelijk maakt binnen de wegbaan (Wbn) en de spoorbaan (Sbn).

Belangrijkste kenmerken

  • De spoorrails worden gebiedsdekkend opgenomen.
  • De as van het zichtbare gedeelte van de spoorstaaf wordt gekarteerd.
  • Aaneengesloten spoorstaven, inclusief expansiestroken, worden als één geheel gekarteerd.
  • Een eindpunt of wissel begrenst de opgenomen spoorrail (Wrl).

Bedekking: de wegbaan (Wbn) en een spoorbaan (Sbn).

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Spoorrail (WRL). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

DIT ZIJN VOORBEELDEN VOLGENS DE OUDE SPECIFICATIES, DE NIEUWE VOORBEELDEN ZULLEN SPOEDIG BESCHIKBAAR ZIJN

Deze spoorrails zijn binnen een spoorbaan (Sbn, zwarte lijn in foto) gelegen. Bijgevolg wordt enkel een aanzet van de kruisende sporen gekarteerd als spoorrail (Wrl, gele lijn) tot op een afstand van 20m van de wegbaan (Wbn), opgemeten langs de as van het spoor. De as van het zichtbare gedeelte van de spoorstaaf wordt gekarteerd.

Deze spoorrails zijn binnen de wegbaan (Wbn, rode lijn in foto) gelegen en worden volledig opgenomen als spoorrail (Wrl, gele lijn). De as van het zichtbare gedeelte van de spoorstaaf wordt gekarteerd.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectindentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
LENGTE
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de lijngeometrie
Datatype
Getal(15,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
BEHEERDER
Code
BHRDR
Definitie
organisatie verantwoordelijk voor het beheer van de geometrie van de spoorrail in de basiskaart Vlaanderen (GRB). Het is de partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data.
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: Informatie Vlaanderen
LABEL BEHEERDER
Code
LBLBHRDR
Definitie
beknopte omschrijving van de beheerder
Datatype
Tekst(32)
LIJNNUMMER
Code
LIJNNR
Definitie
lijnnummer toegekend aan de spooras door de beheerder
Datatype
Tekst(10)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wrl - spoorrail
Datatype
GM_Curve