Puntvormige inrichting (Wpi)

Definitie

Een puntvormig weginrichtingselement (Wpi) is een inrichtingselement behorende bij de wegbaan (Wbn), waarvan het contact met het grondoppervlak onvoldoende groot is om als lijn of veelhoek gekarteerd te worden.

Belangrijkste kenmerken

 • Volgende fenomenen worden als puntvormige inrichtingselementen (Wpi) opgenomen:
  • paal (elektriciteit, telefoon, paal van de bovenleiding van trolley- en spoorinstallaties, flitspalen verlichting of verkeerslichten)
  • grenspaal (landsgrens, provinciegrens,…)
  • meerpaal
  • paal waarop een publieke telefoon is gemonteerd, praatpaal
  • bovengrondse brandkraan
 • Volgende fenomenen worden niet opgenomen:
  • kilometer- en hectometerpalen
  • ondergrondse brandkranen
  • bomen
  • groenvoorziening
  • wegwijzers
  • verkeersborden
  • vlaggenpalen en -masten
  • amsterdammers
  • schakel- en verdeelkasten
 • Elk exemplaar wordt centraal in het basisoppervlak aangemeten.

Bedekking: de wegbaan (Wbn) en zijn onmiddellijke omgeving (5m)

Geometrie

Punt

Deel van GRB-skelet?

De vijf types van de entiteit Puntvormige inrichting (Wpi) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De flitspalen, verlichtingspalen, elektriciteitspalen en verkeerslichten die te zien zijn op deze foto worden opgenomen als puntvormige inrichting (Wpi, gele bol op foto) van het type 'paal'. Elk exemplaar wordt centraal in het basisoppervlak aangemeten.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
aard van het puntvormig weginrichtingselement
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: paal
3: meerpaal
4: brandkraan
5: grenspaal
6: praatpaal
paal met publieke telefoon
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
omschrijving van de aard van het puntvormige weginrichtingselement
Datatype
Tekst(64)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wpi - puntvormige inrichting
Datatype
GM_Point