Administratief perceel (Adp)

Definitie

Een administratief perceel (Adp) is een grafische voorstelling van de vermoedelijke ligging van het kadastraal perceel, waarbij de perceelsgrenzen werden geïnterpreteerd rekening houdend met de terreinsituatie.

Belangrijkste kenmerken

  • De administratieve percelen worden volgens een standaardmethode (‘herinterpretatie perceelsplan’) geconstrueerd op basis van de kadastrale percelen. Nauwkeurig gekarteerde GRB-gegevens worden daarbij gebruikt om de kadastrale percelen geometrisch te corrigeren, rekening houdend met de terreinsituatie.
  • Elk genummerd kadastraal perceel dat voorgesteld wordt op het kadastraal perceelsplan wordt opgenomen als administratief perceel. ‘Genummerd’ betekent: met een grondnummer. Percelen openbaar domein of onbepaald domein hebben geen nummer. Deze kunnen wel voorkomen in CADMAP met een perceelsidentificatie ‘OD’, maar worden niet opgenomen als administratief perceel.
  • Het kadastraal perceelsnummer (CAPAKEY) wordt opgenomen als attribuut van het overeenkomstige administratief perceel.
  • Elk Adp-perceel wordt opgenomen als één exemplaar met één veelhoek.
  • Adp-exemplaren mogen elkaar niet overlappen.

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt geen deel uit van de GRB-skeletspecificaties.

Voorbeeld

Een administratief perceel (Adp, gele lijnen in foto) is een grafische voorstelling van de vermoedelijke ligging van het kadastraal perceel (oranje lijnen), waarbij de perceelsgrenzen werden geïnterpreteerd rekening houdend met de terreinsituatie. Voor de herinterpretatie van de kadastrale percelen worden nauwkeurig gekarteerde GRB-gegevens gebruikt.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
SLEUTEL KADASTRAAL PERCEEL
Code
CAPAKEY
Definitie
Sleutel van het kadastrale perceel waartoe het exemplaar behoort.
Deze sleutel wordt genoteerd als vast formaat (fixed format) en is een concatenatie van
• kadastraal afdelingsnummer: cijfer (5 posities);
• kadastrale sectie: hoofdletter (1 positie);
• grondnummer: cijfer (4 posities);
• bisnummer: separator “/”, gevolgd door 2 cijfers (3 posities);
• letterexponent: “_” (indien geen letterexponent) of hoofdletter (1 positie);
• cijferexponent: cijfer (3 posities) (= macht).
Alle cijferonderdelen worden rechts gealigneerd en vooraan eventueel opgevuld met nullen
Datatype
Tekst(17)
VERKORTE KADASTRALE PERCEELSIDENTIFICATIE
Code
CANU
Definitie
verkorte weergave van de sleutel van het kadastrale perceel (Capakey) waartoe het exemplaar behoort
Domein
Tekst(10)
NIS-CODE
Code
NISCODE
Definitie
NIS-code van de fusiegemeente
Datatype
Tekst(5)
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
FISCALE TOESTANDSDATUM
Code
FISCDATUM
Definitie
datum die per object verwijst naar het aanslagjaar volgend op het mutatiejaar waarin het object is ontstaan of gewijzigd
Datatype
datum
BEHEERDER
Code
BHRDR
Definitie
organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de perceelsinformatie (toegepast op het niveau van een gemeente)
Datatype
getal (4,0) (>0)
Domein
1: Informatie Vlaanderen
2: AAPD
LABEL BEHEERDER
Code
LBLBHRDR
Definitie
beknopte beschrijving van de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de perceelsinformatie
Datatype
Tekst(32)
Domein
Informatie Vlaanderen
AAPD
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m² van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Adp - administratief perceel
Datatype
GM_Polygon