VHA-waterloopsegment (Wlas)

Definitie

Een VHA-waterloopsegment (Wlas) is de aslijn van een segment van het VHA-waterlopennetwerk van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Belangrijkste kenmerken

  • Het VHA-waterlopennetwerk omvat alle waterlopen die door openbare instanties beheerd worden, gelegen binnen het Vlaams Gewest. Daarnaast zijn ook een aantal andere waterlopen opgenomen, en kunnen nog andere waterlopen met afvoerende functie toegevoegd worden.
  • VHA-waterloopsegmenten worden begrensd ter hoogte van samenvloeiingen en ter hoogte van plaatsen waar een kenmerk van de waterloop, gedocumenteerd in de attributen, wijzigt.

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt geen deel uit van de GRB-skeletspecificaties.

Voorbeeld

De assen van deze waterlopen zijn opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas. Ze worden bijgevolg opgenomen als VHA-waterloopsegment (Wlas, blauwe lijn in foto) in het GRB. De VHA-waterloopsegmenten worden begrensd ter hoogte van samenvloeiingen en ter hoogte van plaatsen waar een kenmerk van de waterloop, gedocumenteerd in de attributen, wijzigt.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

Datastructuur
Code
zie Vlaamse Hydrografische atlas
Definitie
http://metadata.agiv.be/Details.aspx?fileIdentifier=d75ce54f-e327-48f6-b248-a5c5d650f263
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wlas - VHA-waterloopsegment
Datatype
GM_Curve