Gebouwaanhorigheid (Gba)

Definitie

Een gebouwaanhorigheid (Gba) is een duurzame constructie die aanleunt bij en behoort tot een in het GRB opgenomen gebouw aan de grond (Gbg).

Belangrijkste kenmerken

 • Een gebouwaanhorigheid (Gba) wordt opgenomen indien het geprojecteerde object meer dan 4m² landoppervlak overdekt die niet door het gebouw aan de grond (Gbg) of andere gebouwaanhorigheden (Gba) ervan geheel zijn bedekt.
 • De gebouwaanhorigheid (Gba) grenst steeds onmiddellijk aan:
  • de gevelomtrek van het bijhorende gebouw aan de grond (Gbg) OF
  • aan de omtrek van een andere gebouwaanhorigheid (Gba), horend bij eenzelfde gebouw aan de grond (Gbg)
 • De gebouwaanhorigheid (Gba) wordt in de regel aangemeten via de projectie van het fenomeen op het maaiveld.
 • Volgende objecten worden niet opgenomen als gebouwaanhorigheid (Gba):
  • erkers
  • het uitstalraam van een winkel
  • veranda’s (deze worden geïntegreerd in het gebouw aan de grond (Gbg))

Bedekking: de bedekking verschilt per type gebouwaanhorigheid (Gba):

 • Ingezonken en verheven garagetoegang: gebiedsdekkend
 • Trap: enkel de wegbaan (Wbn) en zijn onmiddellijke omgeving (5m)
 • Overige gebouwaanhorigheden (Gba): enkel binnen de wegbaan (Wbn), het terrein (Trn) en in de beide gevallen ook hun onmiddellijke omgeving (20m)

Geometrie

Veelhoek

Deel van GRB-skelet?

Een aantal types van de entiteit Gebouwaanhorigheid (Gba) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze trap heeft een oppervlakte groter dan 4m², grenst onmiddellijk aan het bijhorende gebouw aan de grond (Gbg, paarse lijn in foto), is gelegen binnen een afstand van 5m van de wegbaan (Wbn) en voldoet aan alle specifieke selectiecriteria voor een gebouwaanhorigheid (Gba, gele lijn) van het type 'trap'.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type gebouwaanhorigheid
Datatype
Tekst(32)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
OPPERVLAKTE VEELHOEK
Code
OPPERVL
Definitie
oppervlakte in m2 van de veelhoek
Datatype
Getal(15,2)
LENGTE OMTREKLIJN
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de geometrie van de omtreklijn
Datatype
Getal(15,2)