Uitbreiding (Gba7)

Dit type behoort tot de entiteit Gebouwaanhorigheid (Gba).

Definitie

Het gedeelte van een ‘monolithisch’ blokvormig gebouw dat door een doorgang op maaiveldhoogte wordt gesplitst in twee deelblokken dat niet als gebouw aan de grond (Gbg) of gebouwaanhorigheid (Gba) van het type verdieping wordt gekarteerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Een ‘monolithisch’ blokvormig gebouw dat door een doorgang op maaiveldhoogte wordt gesplitst in twee deelblokken waarvan slechts één met huisnummer, wordt als volgt opgenomen:
    • de hoofdconstructie met huisnummer als gebouw aan de grond (Gbg) 
    • de verdieping boven de doorgang als gebouwaanhorigheid (Gba) van het type 'verdieping'
    • het resterende gedeelte van het gebouw als gebouwaanhorigheid (Gba) van het type 'uitbreiding'
  • De uitbreiding wordt op dezelfde manier gekarteerd als het gebouw aan de grond (Gbg).

Bedekking: enkel binnen de wegbaan (Wbn), het terrein (Trn) en in de beide gevallen ook hun onmiddellijke omgeving (20m)

Voorbeeld

Dit gebouw wordt door een doorgang op maaiveldhoogte gesplitst in twee deelblokken en wordt als volgt opgenomen: de hoofdconstructie met huisnummer als gebouw aan de grond (Gbg, roze lijn in foto), de verdieping boven de doorgang als gebouwaanhorigheid (Gba) van het type 'verdieping' (groene lijn) en het resterende gedeelte van het gebouw als gebouwaanhorigheid (Gba) van het type 'uitbreiding' (gele lijn).