Trap (Gba4)

Dit type behoort tot de entiteitĀ Gebouwaanhorigheid (Gba).

Definitie

Elke trap die de verbinding vormt tussen een straatpeil en het vloerpeil van het aanleunend gebouw als duurzame constructie, en die maakt dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt.

Belangrijkste kenmerken

 • Een trap wordt opgenomen indien deze tegelijk:
  • aanleunt bij de voorgevel van een gebouw aan de grond (Gbg)
  • een zijde heeft die langer is dan 1m
  • een oppervlakte heeft die groter is dan 4mĀ²
  • meer dan drie treden omvat
  • binnen een afstand van 5m van de rand van de wegbaan (Wbn) gelegen is

Bedekking: enkel binnen de wegbaan (Wbn) en zijn onmiddellijke omgeving (5m)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand gebouwaanhorigheid type trap (GBA4). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze trap, aanleunend bij het gebouw aan de grond (Gbg, roze lijn in foto), wordt opgenomen als gebouwaanhorigheid (Gba, gele lijn) van het type 'trap' door projectie op het maaiveld.