Afdak (Gba2)

Dit type behoort tot de entiteitĀ Gebouwaanhorigheid (Gba).

Definitie

Al dan niet door pijlers ondersteund afdak (duurzame constructie, aanleunend en behorend bij een gebouw) dat maakt dat de vlakke voorstelling van het gebouw aan de grond als gelijkvloerse gevellijn als onvolledig ervaren wordt.

Belangrijkste kenmerken

  • Een gebouwaanhorigheid (Gba) wordt opgenomen indien het geprojecteerde object meer dan 4mĀ² landoppervlak overdekt die niet door het gebouw aan de grond (Gbg) of andere gebouwaanhorigheden (Gba) ervan geheel zijn bedekt.
  • De gebouwaanhorigheid (Gba) grenst steeds onmiddellijk aan:
    • de gevelomtrek van het bijhorende gebouw aan de grond (Gbg) OF
    • aan de omtrek van een andere gebouwaanhorigheid (Gba), horend bij eenzelfde gebouw aan de grond (Gbg)
  • De gebouwaanhorigheid (Gba) wordt in de regel aangemeten via de projectie van het fenomeen op het maaiveld.

Bedekking: enkel binnen de wegbaan (Wbn), het terrein (Trn) en in de beide gevallen ook hun onmiddellijke omgeving (20m)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Rand gebouwaanhorigheid type afdak (GBA2). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Dit afdak, aanleunend bij het gebouw aan de grond (Gbg, roze lijn in foto), wordt opgenomen als gebouwaanhorigheid (Gba, gele lijn) van het type 'afdak' door projectie op het maaiveld.

Een gebouwaanhorigheid (Gba) moet steeds onmiddellijk grenzen aan een gebouw aan de grond (Gbg) of een andere gebouwaanhorigheid (Gba) horend bij eenzelfde gebouw aan de grond (Gbg). Dit is niet het geval bij dit vrijstaande afdak. Het wordt bijgevolg niet opgenomen in het GRB.