Bijgebouw (Gbg2)

Dit type behoort tot de entiteit Gebouw aan de grond (Gbg).

Definitie

Bijgebouwen zijn alle gebouwen die geen hoofdgebouw of gebouw afgezoomd met virtuele gevels zijn. Een bijgebouw kan voorkomen op een gebruiksperceel zonder hoofdgebouw.

Belangrijkste kenmerken

  • Vrijstaande bijgebouwen (zoals garages, loodsen,...) worden enkel opgenomen indien de oppervlakte groter dan of gelijk is aan 10m².
  • Een vast verankerde serre is een gebouw aan de grond (gbg) waarvan het dak en minstens drie zijden uit glas bestaat en bestemd is voor het kweken van gewassen. Ook een serre wordt pas opgenomen indien de oppervlakte groter dan of gelijk is aan 10m².
  • Constructies met een oppervlakte kleiner dan 10m² worden niet opgenomen als bijgebouw. Sommige van deze constructies kunnen echter wel in aanmerking komen voor opname als kunstwerk (Knw) of wegaanhorigheid (Wga).

Bedekking: gebiedsdekkend

Voorbeeld

Deze vrijstaande garage wordt opgenomen als gebouw aan de grond (Gbg) van het type 'bijgebouw'.

Deze serre wordt opgenomen als gebouw aan de grond (Gbg) van het type 'bijgebouw'.