Gebouw afgezoomd met virtuele gevels (Gbg3)

Dit type behoort tot de entiteit Gebouw aan de grond (Gbg).

Definitie

Een gebouw afgezoomd met virtuele gevelwanden zoals de toegang tot ondergrondse of hangende ruimtes en gebouwen, tribunes,…

Belangrijkste kenmerken

  • De gelijkvloerse toegang tot ondergrondse of hangende gebouwen aan de grond (Gbg) wordt als zelfstandig gebouw aan de grond (Gbg) aanzien; hierbij worden desnoods virtuele gevelwanden gehanteerd, die de ruimte afbakenen waarbinnen het normale maaiveld verstoord is.
  • Gebouwen afgezoomd met virtuele gevelwanden worden enkel opgenomen indien de oppervlakte groter dan of gelijk is aan 10m².

Bedekking: gebiedsdekkend

Voorbeeld

Deze toegang tot een ondergrondse parkeergarage wordt opgenomen als gebouw aan de grond (Gbg) van het type 'gebouw afgezoomd met virtuele gevels'.