Changelog

Versie 3.1.0 (ntb/03/2024)

 • De KLIP-referentie is kopieerbaar in de INFO-tab

 • HELP-tab toegevoegd links onderaan, met links naar de Help pagina’s

 • Beschermde gebieden kunnen aan- en uitgezet worden via de OPGELET-tab (i.p.v. enkel ‘uitgezet’)

Versie 3.0.0 (12/09/2023)

De viewer werd technische volledig vernieuwd, in eerste instantie zonder nieuwe functionaliteiten.

Versie 2.4.0 (15/10/2019)

Nieuwe functionaliteiten

Het detailpaneel is helemaal vernieuwd. Als er meerdere leidingen of leidingelementen boven elkaar liggen, ziet u nu veel meer info in de lijst. U kunt doorklikken om meer details te bekijken en daarna terugkeren naar de lijst, waar wordt aangeduid welke items u al bekeken hebt.

Volgende gegevens worden nu ook getoond op de kaartachtergrond:

 • grenzen van de onverharde zones;
 • spoorrails.

Versie 2.3.0 (07/03/2019)

Nieuwe functionaliteiten

 • Toon uw locatie op de kaart.
 • Meet de afstand tussen 2 punten op de kaart. Afstanden worden afgerond tot een meter. Kijk ook altijd de liggingsnauwkeurigheid van de kabel of leiding na waarnaar de u afstand meet.
 • Wanneer er een nieuwe versie van de app beschikbaar is en u nog niet overschakelde, kan u de melding van de nieuwe versie wegklikken zonder dat u uw plannenpakket opnieuw moet openen.

Versie 2.2.1 (23/01/2019)

Nieuwe functionaliteiten

• Gebruik de kilometer- en hectometerpaaltjes naast de gewestwegen als referentie.
• De achtergrondkaart is verbeterd: het contrast is vergroot en u kunt nu putdeksels en palen zien.
• In planaanvragen van vóór 13/09/2018 is de bestemmeling nu ook zichtbaar.

Bugfix

compatibiliteitsprobleem opgelost voor laatste windows 10 versies (update 1809 en hoger)

Versie 2.0.1 (24/08/2017)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Ondersteuning voor IMKL2.3
 • Waarschuwing beschermd gebied

Versie 1.0 (12/01/2017)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Inladen planaanvragen 
 • Bekijken planaanvragen:
  • Zoomen, pannen, lagen aan/af zetten 
  • Opvragen op een bepaald punt aanwezige infrastructuur 
  • Opvragen extra informatie over bepaalde leidingeninfrastructuur 

Systeemvereisten 

 • Windows 7 of hoger

Versie 0.1 (beta release van 2/08/2016)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Inladen planaanvragen 
 • Bekijken planaanvragen:
  • Zoomen, pannen, lagen aan/af zetten 
  • Opvragen op een bepaald punt aanwezige infrastructuur 
  • Opvragen extra informatie over bepaalde leidingeninfrastructuur 

Systeemvereisten 

 • Windows 7 of hoger

Versie 0.2 (release van 06/10/2016)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Afbakening van de planaanvraagzone
 • Mogelijkheid om dieper in te zoomen (tot 1 meter)
 • Mogelijkheid om onvolledig opengestelde pakketten in de offline viewer te bekijken.

Systeemvereisten 

 • Windows 7 of hoger