Plannen bekijken

1. Wat kan ik via het KLIP bekijken?

2. Zijn de plannen via het KLIP steeds volledig?

3. Wanneer kan ik mijn plannen bekijken?

4. Kan een onvolledig pakket nog aangevuld worden na 7 of 15 werkdagen?

5. Op welke termijn moet een planaanvraag beantwoord worden?

6. Kan ik mijn plannen afdrukken?

7. Welke afdrukmogelijkheden zijn er?

8. Waar vind ik een beschrijving van de legende?

9. Moet ik verbonden zijn met het internet om de plannen te bekijken?

10. Ik wil een plannenpakket kunnen downloaden, eventueel in DWG- of een GIS-formaat. Is dat mogelijk?

11. Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de aangeleverde plannen?

12. Moet ik nog plannen afdrukken voor op de werf?

13. Kan ook een particulier de leidinggegevens downloaden?

1. Wat kan ik via het KLIP bekijken?

Het KLIP is een uitwisselingsplatform. De aanvraag wordt doorgestuurd naar de betrokken KLB’s. De KLB’s antwoorden op de planaanvraag door een digitaal plan in IMKL-formaat door te sturen. Het KLIP legt deze plannen samen en voorziet ze van een GRB-achtergrond.

Een belangrijk uitgangspunt is dus dat het KLIP op zich geen kabel- en leidinginformatie bevat. De kabel- en leidingbeheerders beheren hun informatie zelf, op een decentrale wijze. Ze wisselen enkel die informatie uit die noodzakelijk is om schade aan de betrokken kabels en leidingen en de bijbehorende gevolgen voor mens en leefmilieu te voorkomen.

Naar boven

2. Zijn de plannen via het KLIP steeds volledig?

Het KLIP geeft enkel de ontvangen informatie weer. De KLB’s beheren zelf de gegevens over de kabels en leidingen. De KLB is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens (Art 7). De KLB moet op IMKL-conforme wijze alle informatie meedelen om alle kabels en leidingen te kunnen lokaliseren (Art 11 § 1.) .

Het is de KLB die beslist welke info hij doorgeeft als antwoord op een planaanvraag.

Naar boven

3. Wanneer kan ik mijn plannen bekijken?

Van zodra volledig, uiterlijk na 7 of 15 werkdagen en na 30 dagen kan niets meer beantwoord worden door de KLB's.

Er zijn 3 mogelijke scenario’s voor het ter beschikking stellen van de antwoorden op een planaanvraag.

 • Alle KLB’s hebben op de planaanvraag geantwoord.
  • Het pakket met alle antwoorden wordt dadelijk ter beschikking gesteld.
 • Nog niet alle KLB’s hebben op de planaanvraag geantwoord. Er is geen KLIM-lid bij betrokken.
  • Vanaf de 7de dag na het indienen van een planaanvraag wordt het pakket ter beschikking gesteld met de al ontvangen antwoorden.
 • Nog niet alle KLB’s hebben op de planaanvraag geantwoord. Er is een KLIM-lid bij betrokken.
  • Vanaf de 15de dag na het indienen van een planaanvraag wordt het pakket ter beschikking gesteld met de al ontvangen antwoorden.

U mag pas starten met de uitvoering van de grondwerken nadat u informatie hebt ontvangen van alle betrokken KLB’s.

Naar boven

4. Kan een onvolledig pakket nog aangevuld worden na 7 of 15 werkdagen?

Ja, een KLB kan ook na de 7de dag nog antwoorden opsturen. Van zodra we een extra antwoord ontvangen, wordt de planaanvrager hiervan op de hoogte gesteld. Na 30 werkdagen sluiten we een pakket definitief af. We verwittigen de KLB dat hij niet meer via het KLIP kan antwoorden. De planaanvrager wordt verwittigd dat de KLB geen antwoord meer kan versturen via het KLIP.

Naar boven

5. Op welke termijn moet een planaanvraag beantwoord worden?

Elke KLB die een planaanvraag ontvangt van het AGIV, moet ervoor zorgen dat de planaanvrager zo snel mogelijk een antwoord krijgt. Dit moet uiterlijk 7 werkdagen na het indienen van de planaanvraag.

Dit antwoord bevat alle informatie die nodig is om de kabels en leidingen die deze KLB in de aangevraagde zone beheert, of zal beheren wanneer de werken aanvangen, te kunnen lokaliseren. Wanneer de KLB in de aangevraagde zone in kwestie geen kabels of leidingen beheert, moet hij dit ook aangeven.

Voor KLIM-KLB’s geldt een antwoordtermijn van 15 dagen.

Naar boven

6. Kan ik mijn plannen afdrukken?

Ja, het KLIP biedt de mogelijkheid om plannen af te drukken. Er wordt een gelaagde PDF gegenereerd. De gebruiker beslist nadien welke pagina’s effectief afgedrukt worden.

We raden aan om even na te kijken over hoeveel pagina’s een planaanvraag afgedrukt zal worden en indien nodig de instellingen aan te passen.  Meer info vindt u hier.

Naar boven

7. Welke afdrukmogelijkheden zijn er?

Plannen drukt u op verschillende manieren af.

 • Keuze van zone
  • De volledige ingetekende planaanvraagzone.
  • Zichtbare gedeelte: het gedeelte dat in de viewer zichtbaar is.
 • Inhoud
  • U kiest om de verschillende lagen per KLB of per thema af te drukken. Deze lagen kunt u ook in PDF af- en aanzetten.
  • U kunt kiezen of de extra plannen mee worden afgedrukt. Het gaat hier vaak om lengteprofielen, schetsen, enz.
 • Schaal
  • U kiest op welke schaal de plannen moeten afgedrukt worden.
 • Papierformaat
  • U kiest of alles op 1 pagina wordt afgedrukt. De paginagrootte hangt af van de oppervlakte en de schaal van het af te drukken gebied.
  • U kunt kiezen om de plannen te laten opdelen in verschillende standaardpapierformaten.

Voor meer informatie verwijzen we naar hier.

Naar boven

8. Waar vind ik een beschrijving van de legende?

Na het afdrukken maken we een zip file aan. In deze folder bevindt zich de planaanvraag zelf, een indexpagina, de plannen, de meegeleverde voorzorgsmaatregelen en de legende.

Naar boven

9. Moet ik verbonden zijn met het internet om de plannen te bekijken?

We bieden ook een KLIP-app voor Android, iOS en Windows aan. Een verbinding met het internet is dan niet langer nodig.

Naar boven

10. Ik wil een plannenpakket kunnen downloaden, eventueel in DWG- of een GIS-formaat. Is dat mogelijk?

Het is niet mogelijk om de KLIP-gegevens te downloaden in een DWG- of GIS-formaat.
Het is wel mogelijk om de ruwe IMKL-data te downloaden via de services én via het webportaal. Voor deze dienst moet u wel bijbetalen. U kan de IMKL-gegevens meteen bij het indienen van de planaanvraag bestellen, of achteraf.

Het IMKL-pakket bestaat uit één zip-pakket, met alle afzonderlijke antwoorden van de kabel- en leidingbeheerders, inclusief de voorzorgsmaatregelen, extra plannen, etc.
Het formaat van de vectorgegevens is XML.

Naar boven

11. Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de aangeleverde plannen?

Het KLIP is een uitwisselingsplatform dat zelf geen bijkomende inlichtingen over de geleverde plannen geeft.

Elke KLB-zone heeft een contactpersoon en een telefoonnummer voor noodgevallen. Verder kan er bij de kabels en leidingen nog een technisch contactpersoon worden meegegeven.

Naar boven

12. Moet ik nog plannen afdrukken voor op de werf?

Het KLIP-decreet legt geen verplichting op over de vorm waarin de plannen worden geconsulteerd op de werf. Er wordt enkel bepaald dat de planaanvrager niet mag starten met de werken zolang niet alle plannen ontvangen werden. U bekijkt dit best met uw verzekeraar.

Naar boven

13. Kan ook een particulier de leidinggegevens downloaden?

Neen.

Enkel professionele planaanvragers kunnen de leidinggegevens zelf downloaden. U kunt de informatie wel afdrukken.

Naar boven