Kabel- en leidingbeheerder

1. Wie wordt er beschouwd als KLB?

2. Wat is een KLB-zone?

3. Hoe kan ik mijn interessegebied bepalen?

4. Wanneer moet een KLB wijzigingen aan zijn kabel- en leidinginfrastructuur in het KLIP invoeren?

5. Welke termijn moet de KLB respecteren bij het behandelen van een planaanvraag?

6. Moet ik als KLB op elke planaanvraag antwoorden?

7. Mogen er nog rechtstreeks plannen opgestuurd worden?

8. Waar kan ik de informatie over IMKL vinden?

1. Wie wordt er beschouwd als KLB?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve kabels en leidingen beheert op het grondgebied van het Vlaams Gewest wordt beschouwd als KLB en valt onder de verplichting van het KLIP-decreet.

Het gaat hier zowel om kabels en leidingen voor netten met een openbare nutsfunctie als kabels en leidingen die enkel voor privégebruik dienen. Het maakt niet uit of deze kabels en leidingen op openbaar domein liggen of niet.

Iedere KLB is verplicht zich te registreren in het KLIP. Van een KLB wordt verwacht dat ze hun KLB-zones nauwkeurig definiëren en dat ze de planaanvragen die aan hen gericht zijn bevestigen en beantwoorden.

Meer uitleg kunt u in de memorie van toelichting van het eerste decreet vinden op https://overheid.vlaanderen.be/klip/wettelijk%20kader.

Naar boven

2. Wat is een KLB-zone?

De KLB-zone is het gebied waarin de KLB kabels en/of leidingen beheert. De KLB-zone wordt ook wel het interessegebied of het werkingsgebied van de KLB genoemd. De KLB-zone bevat niet de exacte ligging van kabels of leidingen, maar is een veelhoek (polygoon) die de beheerde infrastructuur omvat. Hoe nauwkeuriger de KLB-zone aansluit bij de infrastructuur die de KLB beheert, hoe relevanter de gekoppelde planaanvragen.

Een KLB kan verschillende zones definiëren. Elke zone kan zijn eigen administratieve gegevens hebben. De planaanvragen worden aan een zone gekoppeld op basis van de opgegeven geometrie van de zone.

Een KLB kan de planaanvragen voor zijn zone(s) raadplegen, bevestigen, beantwoorden en de gegeven antwoorden bekijken.

Naar boven

3. Hoe kan ik mijn interessegebied bepalen?

KLB’s en ODB’s kunnen hun interessegebied uitsluitend vastleggen door het opladen van een geometriebestand. Dit kan een Shapefile, GML-, WKT- of GeoJSON-bestand zijn.

Een geometriebestand beschrijft de geografische ligging van het interessegebied. Het geometriebestand van een KLB-zone of ODB-zone mag maar 1 (multi)polygoon bevatten. Alleen Belgische Lambert 72 coördinaten worden aanvaard.

Naar boven

4. Wanneer moet een KLB wijzigingen aan zijn kabel- en leidinginfrastructuur in het KLIP invoeren?

Als de wijziging betrekking heeft op gebieden die voorheen niet in de KLB-zone begrepen waren, moet de KLB de wijziging invoeren en activeren. Dit gebeurt uiterlijk de vijfenveertigste werkdag voorafgaand aan het ogenblik dat men leidingen effectief begint te beheren.

Als de wijziging betrekking heeft op het schrappen van gebieden die voorheen begrepen waren in de KLB-zone, mag die wijziging pas geactiveerd worden nadat de KLB effectief in de te schrappen gebieden geen leidingen meer beheert.

Het is mogelijk om meerdere geometrieën op te laden en klaar te zetten.Bijvoorbeeld om zowel een geplande uitbreiding als een inkrimping al in te voeren.

Naar boven

5. Welke termijn moet de KLB respecteren bij het behandelen van een planaanvraag?

Elke KLB die een planaanvraag ontvangt van Digitaal Vlaanderen, is verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk 5 dagen na het indienen van de planaanvraag alle informatie door te geven die het mogelijk maakt om tot lokalisatie van de kabels en leidingen over te gaan. Dit geldt voor alle kabels en leidingen die de KLB beheert of zal beheren op de dag van de aanvang van de werken.

Als er zich geen kabels en leidingen bevinden in de planaanvraagzone moet dit binnen dezelfde termijn worden meegedeeld. Voor KLIM-leden geldt een antwoordtermijn van 15 werkdagen.

Naar boven

6. Moet ik als KLB op elke planaanvraag antwoorden?

Ja, ook als u geen plannen hebt in de aangeduide planaanvraagzone.

Het feit dat u een planaanvraag ontvangt, wil zeggen dat uw KLB-zone een overlap vertoonde met de zone die door de planaanvrager werd ingetekend. Ook de planaanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht en verwacht dus feedback. Als u geen plannen hebt in de planaanvraagzone, kunt u antwoorden dat u geen kabels en leidingen in de betrokken zone hebt.

Naar boven

7. Mogen er nog rechtstreeks plannen opgestuurd worden?

Op 1 januari 2016 trad het gewijzigde KLIP-decreet in werking. Hierdoor is elke KLB verplicht zijn data via het KLIP in IMKL-formaat aan de planaanvrager te bezorgen.

Naar boven

8. Waar kan ik de informatie over IMKL vinden?

De informatie over IMKL is te vinden op de website van Digitaal Vlaanderen.

Naar boven