Planaanvraag

1. Wat is een planaanvrager?

2. Wat is het verschil tussen een professionele en particuliere planaanvrager?

3. Wanneer ben ik verplicht om een planaanvraag in te dienen?

4. Kan ik een planaanvraag in Vlaanderen via een ander portaal indienen?

5. Welke planaanvragen kan ik indienen?

6. Zijn er beperkingen bij het indienen van een planaanvraag?

7. Hoeveel dagen voor de werken moet ik een planaanvraag indienen?

8. Hoe wordt bepaald welke KLB's mijn planaanvraag ontvangen?

9. Hoe krijg ik de informatie van de KLIM-KLB’s?

10. Hoeveel kost een planaanvraag?

11. Mogen plannen doorgegeven worden?

1. Wat is een planaanvrager?

Een planaanvrager is een persoon of een organisatie die van plan is grondwerken uit te voeren in het Vlaamse Gewest.

Een planaanvrager dient een planaanvraag in. Zo brengt hij alle bij het KLIP aangesloten KLB’s op de hoogte van zijn intentie om (graaf)werken uit te voeren. De bij het KLIP aangesloten KLB’s bezorgen de gegevens van hun kabels of leidingen via het KLIP. De planaanvrager bekijkt de door zijn organisatie ingediende aanvragen en antwoorden in een viewer.

Er zijn twee types van planaanvragers: professionele en particuliere.

Naar boven

2. Wat is het verschil tussen een professionele en particuliere planaanvrager?

Een professionele planaanvrager voert beroepshalve planaanvragen uit. Hij is verplicht zich eenmalig te registreren voor zijn organisatie. Een professionele planaanvrager raadpleegt niet enkel zijn eigen plannen, maar ook de plannen van zijn organisatie. Bovendien kan hij de opgevraagde plannen in IMKL-formaat downloaden. Wilt u plannen aanvragen voor uw werkgever of bedrijf, neem dan contact op met de Helpdesk Digitaal Vlaanderen.

Een particuliere planaanvrager raadpleegt enkel zijn eigen plannen en kan geen IMKL-gegevens downloaden. KLIP beschouwt u als een particuliere gebruiker als uw account niet gekoppeld is aan een organisatie. U zal een betalingsbewijs op eigen naam krijgen. Particulieren kunnen geen betalingsbewijzen krijgen op naam van een bedrijf of organisatie.

Naar boven

3. Wanneer ben ik verplicht om een planaanvraag in te dienen?

U vraagt plannen aan wanneer u grondwerken gaat uitvoeren. Grondwerken zijn alle activiteiten die een impact hebben op het grondoppervlak of de ondergrond en schade kunnen veroorzaken aan kabels en leidingen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en privaat domein. 

Voorbeelden van dergelijke werken:

 • het bouwen, het afbreken, het aanleggen van draineerbuizen; 

 • het ploegen, uitgraven of uitvoeren van grondwerk; 

 • het aanaarden, het boren, het persen, het inheien van palen of schuttingsplanken; 

 • het opstapelen op de grond van zware voorwerpen; 

 • het wijzigen van het grondprofiel; 

 • het aanplanten van diepwortelende planten; 

 • mijn-, graverij- of groefwerken; 

 • het verkeer met zware werktuigen buiten de hiervoor aangelegde wegen; 

 • het gebruik van springstoffen.

Hoe kunt u zeker zijn of u al dan niet een planaanvraag moet indienen? 

Kijk eerst na of er in uw gebied een Fetrapi-lid aanwezig is. Dit zijn de organisaties die installaties en leidingen voor het vervoer van gasachtige en andere producten beheren. 

 1. Vraag bij KLIP de lijst met aanwezige leidingbeheerders op. 

 2. Kijk na of het resultaat Fetrapi-leden bevat. De lijst met Fetrapi-leden vindt u hier: http://www.fetrapi.be/Fetrapi/nl/home/leden

  1. Als het resultaat minstens 1 Fetrapi-lid bevat, dien dan ALTIJD een planaanvraag in.

  2. Als er GEEN Fetrapi-leden aanwezig zijn in uw zone, dien dan een planaanvraag in tenzij: 

   • in geval van overmacht;

   • de grondwerken manueel worden uitgevoerd;

   • u zelf eigenaar of beheerder bent van de grond waar u de grondwerken zult uitvoeren en u weet dat er sinds een vorige planaanvraag niets veranderd is aan de ligging van de kabels en leidingen. 

Naar boven

4. Kan ik een planaanvraag in Vlaanderen via een ander portaal indienen?

Neen, een planaanvraag op het Vlaamse grondgebied kunt u alleen indienen via het KLIP.

Het federale portaal KLIM (Kabel- en leidinginformatiemeldpunt) laat geen planaanvragen voor geplande grondwerken in Vlaanderen meer toe.

Naar boven

5. Welke planaanvragen kan ik indienen?

Er bestaan drie soorten planaanvragen.

 • Studiefase: een planaanvraag in de studiefase bij de werfvoorbereiding.
 • Geplande grondwerken: een planaanvraag voor het uitvoeren van grondwerken. Dit type planaanvraag is verplicht bij het uitvoeren van grondwerken.

  Een planaanvraag indienen.
  Bekijk een instructiefilmpje op Youtube (opent in een nieuw venster).

 • Opvragen aanwezige KLB’s: hier kunt u nakijken welke KLB’s er in een bepaald gebied aanwezig zijn. Deze aanvragen worden niet doorgestuurd naar de KLB’s en worden ook niet in het overzicht van planaanvragen bewaard. Dit type raadpleging is gratis.

  Een lijst met kabel-en leidingbeheerders in een zone opvragen.
  Bekijk een instructiefilmpje op Youtube (opent in een nieuw venster).

Naar boven

6. Zijn er beperkingen bij het indienen van een planaanvraag?

De polygoon van de planaanvraag dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Een planaanvraag kan slechts 1 polygoon bevatten.
 • De projectie is Lambert 72.
 • De maximale oppervlakte van een planaanvraag is 100.000 m².
 • Een polygoon kan geïmporteerd worden in de volgende formaten: GeoJSON, GML 3.2.1, Shapefile of WKT.
 • De maximale bestandsgrootte is 64 KB (als WKT, UTF-16 gecodeerd).

Naar boven

7. Hoeveel dagen voor de werken moet ik een planaanvraag indienen?

Er is geen minimum termijn meer. Het decreet legt enkel op dat een planaanvrager ten vroegste 40 dagen voor de start van de werken een aanvraag doet.

Verder stelt het KLIP-decreet dat de planaanvrager niet mag starten met de uitvoering van de werken als hij de plannen niet gekregen heeft.

Een planaanvraag indienen.
Bekijk een instructiefilmpje op Youtube (opent in een nieuw venster).

Naar boven

8. Hoe wordt bepaald welke KLB's mijn planaanvraag ontvangen?

De planaanvrager definieert zijn planaanvraagzone in het KLIP. Dit is de zone waar hij werken uitvoert. Het is deze planaanvraagzone die wordt gebruikt om te bepalen naar welke KLB’s de planaanvraag wordt verstuurd. Indien deze zone (gedeeltelijk) overlapt met een KLB-zone ontvangt de desbetreffende KLB uw planaanvraag.

De omschrijving van de locatie die de planaanvrager meegeeft bij het invullen van het planaanvraagformulier dient enkel als extra informatie. Het wordt niet gebruikt om te bepalen welke KLB’s de planaanvraag ontvangen.

Naar boven

9. Hoe krijg ik de informatie van de KLIM-KLB’s?

Alle KLB’s die actief zijn op het Vlaamse grondgebied antwoorden verplicht via het KLIP in IMKL-formaat. Dit geldt ook voor de KLB’s die onder de federale gaswet vallen en aangesloten zijn bij het KLIM (leden van Fetrapi, aangevuld met ELIA).

Het KLIP stuurt uw aanvraag door naar het KLIM-portaal, waarna het KLIM-portaal een lijst met de betrokken KLB’s aan het KLIP bezorgt. De KLB’s antwoorden in het KLIP met IMKL.

U raadpleegt de informatie over al de aanwezige KLB’s en hun installaties via het KLIP.

Naar boven

10. Hoeveel kost een planaanvraag?

De planaanvrager betaalt tot en met 31 december 2017 per planaanvraag een retributie van 10 € voor het gebruik van het KLIP-platform. Deze 10 € verzekert de dienstverlening. Het dekt de operationele kost en zorgt voor de verdere uitbouw en het onderhoud van het KLIP-platform.

Vanaf 1 januari 2018 betaalt de planaanvrager per planaanvraag voor:

 1. kleine werken: planaanvraagzone is kleiner dan 200 m². Deze planaanvraag zal € 5 kosten.
 2. grote werken: planaanvraagzone is groter dan 200 m². Deze planaanvraag zal € 10 kosten.

Wanneer u ook de IMKL-data bestelt, betaalt u € 5 extra.

Naar boven

11. Mogen plannen doorgegeven worden?

Het KLIP-decreet legt geen verplichting op over de vorm waarin de plannen worden geconsulteerd op de werf. Er wordt enkel bepaald dat de planaanvrager niet mag starten met de werken zolang niet alle plannen ontvangen werden. U bekijkt dit het best met uw verzekeraar.

Vaak is het wel contractueel vastgelegd wie de plannen moet aanvragen.

Naar boven