Migreren

Meer dan één gebruikersnaam met wachtwoord in gebruik nemen is niet handig. Zelfs al werk je met Digitaal Vlaanderen-toepassingen vanuit verschillende organisaties, dan is 1 enkele gebruiker met meer dan één account de beste optie. Zie gebruiker met meerdere accounts voor meer uitleg over het aannemen van een tweede account.

In het geval je toch een tweede gebruikersnaam heb aangemaakt door je dubbel te registreren bij Digitaal Vlaanderen - bijvoorbeeld omdat je bij verschillende organisaties werkt en niet op de hoogte was van de mogelijkheid of het voordeel van een tweede account - heb je de kans om al je accounts vooralsnog onder één noemer te steken.

Het volstaat om één van de gebruikersnamen voorkeur te geven en de andere te laten migreren.

Scenario:

Iona Coessens werkt binnen 3 verschillende organisaties met de Digitaal Vlaanderen-toepassingen, bij Schilderken, Geogroep en bij Databeheer. In die laatste organisatie heeft hij zelfs 2 accounts met een aparte set van rollen (al naargelang zijn bevoegdheden en authorisatie). Door omstandigheden heeft Iona zich tweemaal geregistreerd waardoor zij per organisatie een gebruikersnaam heeft. Deze situatie is niet zo handig en Iona beslist om zijn account voor Schilderken te migreren naar de gebruikersnaam die zij aanmaakte voor Geogroep.

Stap 1:

  • Log in met gebruikersnaam die overbodig is.
  • Kijk goed na of je op de juiste plek bent. (Dit is de account 'Schilderken' onder gebruiker 'IonaCoessens')
  • Onderaan op het tabblad contactinformatie van je account klik je op 'Migreer account'.

Stap 2: Bevestig dat je deze account wil migreren naar een andere gebruiker.

Stap 3: Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de gebruiker die je wil behouden.

Stap 4: Overloop de implicaties en bevestig de migratie.

Stap 5: Meld nu aan met je blijvende gebruiker. Kies de gemigreerde account en kijk eens na.

De gegevens zijn dezelfde (organisatie - toegangsbeheerder), enkel de gebruikersnaam op het profiel van deze account is door de migratie veranderd.

Resultaat:

Zo wordt de oorspronkelijke gebruikersnaam van account 'Schilderken' overbodig en onbruikbaar. Iona moet voortaan dus maar één login en wachtwoord meer onthouden om aan te melden. Nadien kan hij kiezen onder welke account hij aan de slag wil gaan.

Noot: Enkel de gebruiker zelf kan zijn/haar account migreren - en dus de bewuste gebruikersnaam overbodig maken.