Changelog

Versie 2.4.0 (15/10/2019)

Nieuwe functionaliteiten

Het detailpaneel is helemaal vernieuwd. Als er meerdere leidingen of leidingelementen boven elkaar liggen, zie je nu veel meer info in de lijst. Je kan doorklikken om meer details te bekijken en daarna terugkeren naar de lijst, waar wordt aangeduid welke items je al bekeken hebt.

Volgende gegevens worden nu ook getoond op de kaartachtergrond:

 • grenzen van de onverharde zones;
 • spoorrails.

Versie 2.3.0 (07/03/2019)

Nieuwe functionaliteiten

 • Toon jouw locatie op de kaart.
 • Meet de afstand tussen 2 punten op de kaart. Afstanden worden afgerond tot een meter. Kijk ook altijd de liggingsnauwkeurigheid van de kabel of leiding na waarnaar de je afstand meet.
 • Wanneer er een nieuwe versie van de app beschikbaar is en je nog niet overschakelde, kan je de melding van de nieuwe versie wegklikken zonder dat je je plannenpakket opnieuw moet openen.

Versie 2.2.1 (23/01/2019)

Nieuwe functionaliteiten

• Gebruik de kilometer- en hectometerpaaltjes naast de gewestwegen als referentie.
• De achtergrondkaart is verbeterd: het contrast is vergroot en je kan nu putdeksels en palen zien.
• In planaanvragen van vóór 13/09/2018 is de bestemmeling nu ook zichtbaar.

Bugfix

compatibiliteitsprobleem opgelost voor laatste windows 10 versies (update 1809 en hoger)

Versie 2.0.1 (24/08/2017)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Ondersteuning voor IMKL2.3
 • Waarschuwing beschermd gebied

Versie 1.0 (12/01/2017)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Inladen planaanvragen 
 • Bekijken planaanvragen:
  • Zoomen, pannen, lagen aan/af zetten 
  • Opvragen op een bepaald punt aanwezige infrastructuur 
  • Opvragen extra informatie over bepaalde leidingeninfrastructuur 

Systeemvereisten 

 • Windows 7 of hoger

Versie 0.1 (beta release van 2/08/2016)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Inladen planaanvragen 
 • Bekijken planaanvragen:
  • Zoomen, pannen, lagen aan/af zetten 
  • Opvragen op een bepaald punt aanwezige infrastructuur 
  • Opvragen extra informatie over bepaalde leidingeninfrastructuur 

Systeemvereisten 

 • Windows 7 of hoger

Versie 0.2 (release van 06/10/2016)

Nieuwe functionaliteiten 

 • Afbakening van de planaanvraagzone
 • Mogelijkheid om dieper in te zoomen (tot 1 meter)
 • Mogelijkheid om onvolledig opengestelde pakketten in de offline viewer te bekijken.

Systeemvereisten 

 • Windows 7 of hoger