Openbaar Domeinbeheerder (ODB)

Alle organisaties in Vlaanderen die een openbaar domein in beheer hebben, kunnen zich als Openbaar Domeinbeheerder (ODB) registreren.

De belangrijkste groep van ODB’s zijn de gemeenten en provincies. Ook andere organisaties die een terrein in beheer hebben, kunnen zich registreren als Openbaardomeinbeheerder.

Na registratie bakent een Openbaar Domeinbeheerder zijn interessegebied of ODB-zone af in het KLIP.

Een ODB voert zelf geen planaanvragen uit en wordt ook niet van planaanvragen op de hoogte gebracht.

Een ODB kan de lijst met planaanvragen raadplegen die binnen zijn ODB-zone werden uitgevoerd, maar kan de antwoorden op deze planaanvragen niet raadplegen.

De ODB kan ook raadplegen welke KLB’s er op zijn grondgebied actief zijn.