Annotaties

Wanneer u annotaties meegeeft, gebruik dan de daartoe voorziene IMKL-objecten.

Zo zorgt u er voor dat gebruikers deze informatie gemakkelijk te zien krijgen. Ga er niet van uit dat een gebruiker extra plannen altijd bekijkt.