Releases tot augustus 2020 (tot versie 3.4.4)

Versie 3.4.4 (beta 24/08/2020)

Bugfixes

Na de beta-release van de nieuwe front-end van KLIP, bevatte het antwoord van de api onterecht een verkeerde url. Dit werd rechtgezet.

Versie 3.4.3 (beta 17/08/2020)

Bugfixes

Printen ging niet meer in bèta-omgeving van KLIP. Dit werd opgelost.

Versie 3.4.2 (beta 11/08/2020)

Aanpassingen aan configuratie KLIP om de derde bèta-release van de nieuwe webtoepassing te kunnen doen.

Versie 3.4.1 (beta 29/06/2020 - productie 29/06/2020)

Bugfixes

Aanpassen naam bestand gebruikt voor het opladen van de facturen in ORAFIN.

Versie 3.4 (beta 27/03/2020 - productie 09/04/2020)

Voorbereiden Contactpuntluik voor het uitsturen van e-vorderingen. Facturen die als e-vordering uitgestuurd werden door de boekhoudoplossing ORAFIN, worden niet meer als pdf-factuur verstuurd door KLIP.

Gebruikers kunnen wel nog steeds alle facturen in pdf-vorm raadplegen in de web-toepassing.

Versie 3.3.4 (beta 11/12/2019 - productie 12/12/2019)

Nieuwe certificaten ingeladen voor BETA en PRODUCTIE:

 • *.beta.klip.vlaanderen.be

 • *.klip.vlaanderen.be

Versie 3.3.3 (beta 25/11/2019 - productie 27/11/2019)

Improvement

Retry mechanisme voor REST calls naar de KLIM service is verhoogd van 2 sec naar 2 min tussen pogingen (nog steeds max. 3 pogingen).
Ook is er extra logging toegevoegd en is de KLIM response code 'MultipleWorkFlowsFound' toegevoegd.

Versie 3.3.2 (beta 23/10/2019 - productie 23/10/2019)

Bugfixes

 • styling van de dropdown informatie op de zijbalk in KLIP online viewer voor iOS
 • KLIP-KLIM koppeling voor het ophalen van de betrokken KLB's

Versie 3.3.1 (beta 18/10/2019 - productie 18/10/2019)

Bugfixes

 • fix voor weergave fout emailadres op overzicht van de betrokken KLB's
 • fix voor de KLIP-KLIM koppeling voor het ophalen van de betrokken KLB's

Versie 3.3 (beta 29/08/2019 - productie 15/10/2019)

Nieuwe features

KLIP-viewer

 • Het detailpaneel is helemaal vernieuwd. Als er meerdere leidingen of leidingelementen boven elkaar liggen, zie je nu veel meer info in de lijst. Je kan doorklikken om meer details te bekijken en daarna terugkeren naar de lijst, waar wordt aangeduid welke items je al bekeken hebt.
 • Volgende gegevens worden nu ook getoond op de kaartachtergrond:
  • grenzen van de onverharde zones;
  • spoorrails.

Particulieren kunnen nu ook de KLIP-app gebruiken

 • Als particulier kan je nu ook .klip-bestanden downloaden die je inlaadt in de KLIP-app. Zo kan je altijd je plannen bekijken op je favoriete device, zelfs offline.

KLIP onthoudt je laatst gekozen rol

 • Gebruikers met meerdere rollen (bv. planaanvrager en leidingbeheerder) beginnen nieuwe sessies telkens met de rol waarmee ze de vorige sessie geëindigd zijn.

Exportfunctie

 • Planaanvragers kunnen een, al dan niet gefilterde, lijst van planaanvragen downloaden als Excel-bestand. Deze lijst bevat:
  • de ID van de planaanvraag;
  • de referentie die de planaanvrager gaf;
  • de aanvraagdatum;
  • de voornaam, naam en organisatie van de planaanvrager;
  • de categorie van de planaanvraag (groter/kleiner dan 200 m²);
  • de betaalde retributie;
  • de betaalwijze;
  • eventuele IMKL-bestellingen.
 • Leidingbeheerders kunnen een, al dan niet gefilterde, lijst van hun beantwoorde of afgesloten planaanvragen downloaden als Excel-bestand. Deze lijst bevat:
  • de ID van de planaanvraag;
  • de referentie die de planaanvrager gaf;
  • de aanvraagdatum;
  • de betrokken KLB-zone;
  • de status van de planaanvraag voor deze kLB-zone;
  • wanneer de planaanvraag beantwoord werd;
  • de voornaam, naam en organisatie van de planaanvrager;
  • de categorie van de planaanvraag (groter/kleiner dan 200 m²).

Aanmaken nieuwe planaanvragen

 • Om verwarring te vermijden tonen we de datum van vandaag niet meer anders bij het ingeven van de startdatum van de werken.
 • Wanneer je plannen aanvraagt voor werken die minder dan 5 dagen later starten, verschijnt een boodschap dat de graafwerken pas mogen starten wanneer alle antwoorden beschikbaar zijn.
 • Als particuliere planaanvrager krijg je een melding dat je de ontvangen plannen niet mag doorgeven aan de aannemer die de graafwerkzaamheden zal uitvoeren. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van plannen voor werken die hij uitvoert.

Detailpagina planaanvraag KLB

 • De detailpagina van een planaanvraag voor de KLB bevat nu ook het tijdstip van de planaanvraag.

KLIM-integratie

 • De integratie met KLIM werd gewijzigd. Vanaf nu loopt deze via de aangeboden REST-services in plaats van de SOAP-services.

Bugfixes

 • Het archiveringsproces blokkeerde op een bepaald moment. Het proces loopt nu terug en ook de planaanvragen die aan het 'wachten' waren, zijn gearchiveerd.
 • De link naar de IMKL-documentatie pagina werkt opnieuw.
 • Herinneringsmails voor het betalen van de factuur worden nu altijd naar het e-mailadres uit de instellingen gestuurd.

Versie 3.2.5 (productie 12/08/2019)

 • IMKL 2.2 wordt niet meer gevalideerd. KLIP aanvaardt nu enkel antwoorden volgens IMKL 2.3.

Versie 3.2.4 (beta 06/05/2019 - productie 06/05/2019)

 • Nieuwe GeoSecure certificaten

Versie 3.2.2 (beta 14/03/2019 - productie 15/03/2019)

Bugfixes

 • Het ophalen van perceelnummers uit de GRB data faalde soms

Versie 3.2.1 (beta 27/02/2019 - productie 05/03/2019)

Nieuwe features

Algemeen

Nieuwe gewestgrenzen

 • Conform het nieuw voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen en de gemeentelijke fusies van 1/1/2019

Bugfixes

 • Afstandsmeting werd bovenop de panelen getoond
 • Gemeten afstand werd niet altijd getoond
 • Waarschuwing onnauwkeurigheid was niet altijd zichtbaar
 • Meetpunten waren niet altijd verplaatsbaar op de kaart

Versie 3.2.0 (beta 14/02/2019)

Nieuwe features

Algemeen

1e aanspreekpunt facturatie

 • Per organisatie die plannen betaalt via factuur, houdt KLIP de naam, email en telefoonnummer bij van een contactpersoon voor wanneer er problemen zjjn met de facturatie. 

Automatische herinnering update eigen referentie​

 • KLIP-gebruikers die op factuur betalen en gebruik maken van een eigen referentie zullen op de 15e van elke laatste maand van een kwartaal een herinnering ontvangen om deze eigen referentie indien nodig aan te passen. Deze herinnering wordt gestuurd naar het eerste aanspreekpunt voor de facturatie. In organisaties waarvoor KLIP geen eerste aanspreekpunt kent, wordt de herinnering gestuurd naar het e-mailadres dat ook gebruikt wordt voor het versturen van de facturen. 

Facturatie: opvolging betalingen en betalingsherinneringen

 • Herinneringsmails worden nu automatisch uitgestuurd. Organisaties met facturen die minstens 3 maand openstaan, worden gecontacteerd en kunnen de gunst om plannen aan te vragen zonder online te moeten betalen verliezen.

KLIP-portaal

KBO-nummer niet meer wijzigbaar

 • In de facturatiegegevens van de instellingen in KLIP wordt het KBO-nummer getoond maar dit is niet meer wijzigbaar.

Overzicht facturen en betalingsbewijzen toont de status van een factuur

 • Factuur met een vinkje in kolom 'betaald' is een betaalde factuur.
 • Betaalbewijzen staan altijd als 'betaald'

Verduidelijking boodschap KLIM KLB's

 • Wanneer een planaanvraag gedaan wordt voor een zone die heel dicht bij de Vlaamse grens ligt worden KLIM KLB's betrokken. De Planaanvrager krijgt dan de weinig zeggende boodschap 'De planaanvraag werd ook doorgestuurd naar KLIM. Deze beheerder zal u rechtstreeks antwoorden' te zien. Deze werd aangepast naar 'Je planaanvraag valt gedeeltelijk buiten Vlaanderen. Daarom antwoordt deze beheerder rechtstreeks.'

Online viewer

 • Een gebruiker kan een afstand meten tussen 2 punten uitgedrukt in meter (geen decimalen). Afstanden minder dan 1m worden zo weergegeven: < 1m
 • Ophalen van GRB data gebeurt efficiënter wat voor een vlottere gebruikerservaring zorgt.

Bugfixes

 • De geolocatie werkte niet meer op een Android of iOS tablet na het veranderen van KLIP-pakket. Dat is nu opgelost.
 • Het verplaatsen van een KLB-zone naar een andere organisatie is waterdicht gemaakt zodat tijdens het verplaatsingsproces geen nieuwe planaanvragen nog bij de oude organisatie blijven 'hangen'.
 • Voor de financiële rapportering wordt het tijdstip van betaling met prepaid krediet nu ook opgeslagen.
 • Enkele kleine technische verbeteringen werden uitgevoerd. 

Versie 3.1.1 (beta 14/01/2019 - productie 15/01/2019)

Nieuwe features

Voortaan is het mogelijk om planaanvragen te betalen via QR-code.

Het afzenderadres van de mails is voortaan noreply@klip.vlaanderen.be in plaats van noreply@kb.vlaanderen.be

 

Versie 3.1.0 (beta 20/11/2018 - productie 07/01/2019)

Nieuwe features

Fusie van organisaties

Bij fusies en splitsingen van organisaties, kunnen we planaanvragen verplaatsen tussen organisaties. Hierdoor zien gebruikers zowel hun oude planaanvragen, als hun nieuwe.
Voor fusionerende KLB's kunnen KLB-zones (met bijhorende planaanvragen) verplaatst worden naar de nieuwe organisatie.
Dit kan enkel met tussenkomst van Digitaal Vlaanderen.

Gewestgrens

De voorbereidingen werden getroffen om in samenwerking met KLIM over te schakelen op het "Nieuw referentiebestand gemeentegrenzen, toestand 16/05/2018 (geldig vanaf 01/01/2019)". 

Online viewer

 • In planaanvragen van vóór 13/09/2018 is de bestemmeling nu ook zichtbaar in de viewer.

Facturatie

 • De nieuwe factuurvoorwaarden (vanaf 16/10/2018) zijn toegevoegd op de factuur. 
 • Facturen kunnen vanaf nu ook een veld "Eigen referentie" bevatten zodat bestelbonnummers kunnen meegegeven worden.

Bug fix

 • Facturatiegegevens (met name 'ter attentie van') met lege (niet-verplichte) velden geven nu geen problemen bij de betaling meer.
 • Planaanvragen voor het opvragen van de betrokken KLB's worden nu correct doorgestuurd naar KLIM. 
 • Het genereren van de GRB-WFS-data is stabieler.
 • Root-gebruikers hebben geen toegang meer tot KLIP. Ze krijgen dan een foutboodschap.
 • Als KLB's een ongeldige zone opladen, zien ze nu een duidelijke foutboodschap.

Versie 3.0.2 (beta 23/10/2018 - productie 23/10/2018)

Bug fix

Het probleem waarbij in sommige gevallen planaanvragen niet betaald konden worden werd opgelost.

 

Versie 3.0.1 (beta 14/09/2018 - productie 16/10/2018)

Verdwijnen bestemmelingen

 • Alle kabel- en leidingbeheerders moeten vanaf nu antwoorden via KLIP. Daarom wordt bij het indienen van een planaanvraag geen bestemmeling meer opgevraagd.
 • Planaanvragen bevatten geen bestemmeling meer, wel volledige contactgegevens van de planaanvrager. Naast de al bestaande voornaam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer, wordt nu ook het fysieke adres van de planaanvrager opgehaald en weergegeven.
 • Deze veranderingen zijn niet van toepassing op de planaanvragen die ingediend werden voor KLIP 3.0.

Online viewer

 • De achtergrond van de kaart is duidelijker: het contrast werd vergroot, de putdeksels en palen worden nu ook weergegeven.
 • Het is vanaf nu mogelijk om de gegenereerde print-pakketten ook te downloaden vanuit de online viewer evenals de contour van de planaanvraagzone.

Facturatie

 • Het is nu mogelijk om, naast een 'Ter attentie van', ook een 'Eigen referentie' op te geven voor de facturen.
 • De BTW-nummers staan nu ook expliciet op de facturen.

Beheer KLB-zones

 • De pagina werd iets duidelijker gemaakt.

Bug fix

•    Oplossing voor het probleem dat de spinners in de KLIP website soms blijven draaien.

Versie 2.9.3 (productie 01/10/2018)

We stappen af van de oude AGIV-url’s, namelijk https://klip.agiv.be en https://auth.agiv.be

Nieuw endpoint:

In productie:
https://klip.agiv.be => https://klip.vlaanderen.be

https://auth.agiv.be => https://auth.vlaanderen.be

In beta:            
https://klip.beta.agiv.be => https://beta.klip.vlaanderen.be

https://auth.beta.agiv.be => https://beta.auth.vlaanderen.be

Versie 2.9.2 (beta 18/07/2018 - productie 20/07/2018)

Planaanvragers

Nieuwe features

Om technische problemen te voorkomen, moet de omtrek van de planaanvraagzone kleiner zijn dan 100.000m.

Bugfix

Verbeteren werking workers

De verwerking door KLIP verloopt hierdoor vlotter. Deze verandering heeft verder geen effect op eindgebruikers.

KLIM

De domeinnaam van de KLIM-webservices veranderde, dus KLIP heeft zijn integratie aangepast. Deze verandering heeft geen effect op eindgebruikers.

Versie 2.9.1 (beta 19/04/2018 - productie 26/04/2018)

Planaanvragers

Nieuwe features

KLIP-app is nu ook beschikbaar voor Android en iOS.
 
Een planaanvraag, die (bijna) gearchiveerd is, kan je gemakkelijk vernieuwen:

Alle gegevens van de oorspronkelijke planaanvraag worden overgenomen, behalve de begin- en einddatum van de werken en het al dan niet bijbestellen van de IMKL-gegevens.

De zoekfunctie verloopt nu nog sneller.
 

Bugfix

Onvolledige plannenpakketten worden opengesteld:
 • na 7 werkdagen als alle betrokken KLIM-KLB's al geantwoord zouden hebben
 • na 15 werkdagen als nog niet alle KLIM-KLB's geantwoord hebben

Kabel- en leidingbeheerders

Bugfix

De archiefpakketten voor planaanvragen waarvan het plannenpakket opengesteld werd na 24 augustus 2017 en voor 12 december 2017 bevatten geen .klip-bestanden of KLIP-viewer. Deze bug werd opgelost voor alle planaanvragen waarvan het plannenpakket opengesteld werd na 20 september 2017. De archiefpakketten van planaanvragen waarvan het plannenpakket opengesteld werd tussen 24 augustus 2017 en 20 september 2017 werden niet gewijzigd. Deze bevatten naast de auditlog dus enkel de IMKL-data die de KLB doorgaf. De archiefpakketten voor de planaanvrager bevatten de .klip-pakketten wel altijd.

 

Versie 2.8.0 (beta 01/03/2018, productie 08/03/2018)

Planaanvragers

Nieuwe features

Zoeken:

Zoek vanaf nu op basis van de locatie van de planaanvraagzone.

Aanvragen plannen:

We onthouden de laatst ingevulde waarden bij je rol, de aard van de werken en de geplande uitvoeringsmethode. Zo moet je deze niet meer telkens opnieuw opgeven.

Bij het intekenen van een planaanvraagzone, kan je de kaart weer maximaliseren.

.klip-bestanden:

De .klip-bestanden zijn nu ook beschikbaar via de API-methode. Meer info vind je bij de documentatie van de services.

Kabel- en leidingbeheerders

Nieuwe features

Zoeken:

Zoek vanaf nu op basis van de locatie van de planaanvraagzone in je beantwoorde of afgesloten planaanvragen.

Bug fixes

IMKL:

Het is niet langer mogelijk om vanuit een object te verwijzen naar meerdere identieke objecten.

Voorbeeld: vanuit een duct verwijzen naar twee dezelfde extra plannen.

<imkl:Duct gml:id="1"> <imkl:heeftExtraInformatie xlink:href="http://mir.agiv.be/data/IMKL/v2.3/ExtraPlan/mynamespace:1"></imkl:heeftExtraInformatie> <imkl:heeftExtraInformatie xlink:href="http://mir.agiv.be/data/IMKL/v2.3/ExtraPlan/mynamespace:1"></imkl:heeftExtraInformatie> </imkl:Duct>

KLIM

Het end point van de KLIM-webservices veranderde, dus KLIP heeft zijn integratie aangepast. Deze verandering heeft geen effect op eindgebruikers.

 

 

Versie 2.7.2 (productie 12/01/2018)

Archivering

 • Verbetering stabiliteit en optimalisatie archiveringsproces.

 

Versie 2.7.1 (beta 14/12/2017, productie 21/12/2017)

Planaanvragers

Nieuwe features

Prijszetting:
 • Prijzen vanaf 1 januari 2018:
  • Planaanvragen niet groter dan 200 m² kosten voortaan slechts 5 euro.
  • Planaanvragen groter dan 200 m²: de prijs blijft 10 euro.
  • Het optioneel bestellen van IMKL-data kost vanaf nu 5 euro.
 • De IMKL-gegevens worden niet meer automatisch bijbesteld voor professionele planaanvragen. Je kan deze gegevens voortaan bijbestellen tijdens of na het indienen van de planaanvraag.
  • Opgelet: om technische redenen is het niet mogelijk om winkelmandjes met een bedrag van 0 euro af te rekenen. Hou hier rekening mee als je online betaalt en voor 31/12/2018 nog IMKL-data wil nabestellen.

Kabel- en leidingbeheerders

IMKL 2.3:

 • IMKL 2.3 werd gereleased op 24 augustus 2017.
 • Vanaf 23 augustus 2018 zullen antwoorden volgens de IMKL 2.2-specificaties niet meer aanvaard worden.

 

Versie 2.7.0 (beta 09/11/2017, productie 12/12/2017)

Planaanvragers

Nieuwe features

Archivering:
 • Planaanvragen worden gearchiveerd eens ze 6 maanden en 1 dag oud zijn
 • Alle gebruikers die planaanvragen kunnen bekijken, kunnen ook gearchiveerde planaanvragen bekijken
 • Gearchiveerde planaanvragen kunnen bekeken worden in de gewone KLIP-toepassing: de gebruiker duidt in de zoekcriteria aan dat hij of zij in planaanvragen ouder dan 6 maanden wil zoeken
 • Een archiefpakket bevat volgende gegevens:
  • een map met alle .klip-bestanden die voor de planaanvraag in kwestie gegenereerd werden
  • een map met alle validatierapporten van de IMKL-pakketten
  • een map met de installatiebestanden van de bijgeleverde KLIP-app
  • de auditlog van de planaanvraag: wie de planaanvraag wanneer gedaan heeft, welke kabel- en leidingbeheerders wanneer antwoordden, wanneer de planaanvrager het plannenpakket bekeken of gedownload heeft.
  • een help-document
  • zip-bestand met alle IMKL-antwoorden voor de planaanvraag in kwestie
  • een verklaring van de codes van de betrokken KLB-zones
  • een configuratiebestand voor de bijgeleverd KLIP- app
  • een exe-bestand waarmee je het meest recente .klip-bestanden van de planaanvraag kan bekijken.
 • Genereren .klip-bestanden:
  • Als de wijze waarop de pakketten samengesteld worden wijzigt, wordt voor planaanvragen jonger dan 6 maanden een nieuwe versie van het .klip-bestand gegenereerd. Er is geen relatie tussen het opnieuw genereren van een .klip-bestand en het bekijken ervan.
 • De antwoorden op gearchiveerde planaanvragen kunnen niet meer online bekeken worden
 • Oudere versies van de KLIP-app kunnen via de help-pagina’s van KLIP gedownload worden
Online viewer:
 • wanneer er geen waarschuwingen zijn, is het waarschuwingspaneel niet meer zichtbaar
Tags/favorieten:
 • het is niet meer mogelijk om planaanvragen als favoriet aan te duiden of op favoriete planaanvragen te filteren
 • raadplagers kunnen vanaf nu ook tags aan planaanvragen hangen
Zoeken:
 • de zoekcriteria in de webtoepassing werden gewijzigd: criteria waar in werkelijkheid niet op gezocht werd, werden verwijderd
 • er kan nog gezocht worden op
  • 'Mijn referentie'
  • 'KLIP-referentie' (enkel volledige referentie of het begin van de referentie)
  • 'Aanvrager'
  • aanvraagdatum
  • tags
 • het is niet meer mogelijk om te zoeken op begin- of einddatum van de werken
  • 'Type aanvraag'
  • 'Aard van de werken'
  • 'Uitvoeringsmethode'
  • 'Status planaanvraag'

Kabel- en leidingbeheerders

Nieuwe features

Archivering:
 • Planaanvragen worden gearchiveerd eens ze 6 maanden en 1 dag oud zijn
 • Alle gebruikers die planaanvragen kunnen bekijken, kunnen ook gearchiveerde planaanvragen bekijken
 • Gearchiveerde planaanvragen kunnen bekeken worden in de gewone KLIP-toepassing: de gebruiker duidt in de zoekcriteria bij de beantwoorde/afgesloten planaanvragen aan dat hij of zij in planaanvragen ouder dan 6 maanden wil zoeken
 • Een archiefpakket bevat naast de planaanvraag op zich enkel de antwoorden van de eigen KLB en dus geen gegevens van andere KLB’s
 • Een archiefpakket bevat volgende gegevens:
  • een map met alle .klip-bestanden die voor de planaanvraag in kwestie gegenereerd werden
  • een map met alle validatierapporten van de door de eigen KLB opgeladen IMKL-pakketten
  • een map met de installatiebestanden van de bijgeleverde KLIP-app
  • de auditlog van de planaanvraag: wie de planaanvraag wanneer gedaan heeft, wanneer de KLB in kwestie antwoordde, wanneer de planaanvrager het plannenpakket bekeken of gedownload heeft.
  • een help-document
  • zip-bestand met alle door de eigen KLB opgeladen IMKL-antwoorden voor de planaanvraag in kwestie
  • een configuratiebestand voor de bijgeleverd KLIP- app
  • een exe-bestand waarmee je het meest recente .klip-bestanden van de planaanvraag kan bekijken.
 • Genereren .klip-bestanden:
  • Als de wijze waarop de pakketten samengesteld worden wijzigt, wordt voor planaanvragen jonger dan 6 maanden een nieuwe versie van het .klip-bestand gegenereerd. Er is geen relatie tussen het opnieuw genereren van een .klip-bestand en het bekijken ervan.
 • De antwoorden op gearchiveerde planaanvragen kunnen niet meer online bekeken worden
 • Oudere versies van de KLIP-app kunnen via de help-pagina’s van KLIP gedownload worden
Online viewer:
 • wanneer er geen waarschuwingen zijn, is het waarschuwingspaneel niet meer zichtbaar
Zoeken:
 • de zoekcriteria in de webtoepassing werden gewijzigd: criteria waar in werkelijkheid niet op gezocht werd, werden verwijderd
 • er kan nog gezocht worden op
  • 'Mijn referentie'
  • 'KLIP-referentie' (enkel volledige referentie of het begin van de referentie)
  • 'Aanvrager'
  • aanvraagdatum
  • tags
 • het is niet meer mogelijk om te zoeken op begin- of einddatum van de werken
  • 'Type aanvraag'
  • 'Aard van de werken'
  • 'Uitvoeringsmethode'
  • 'Status planaanvraag'

 

Versie 2.6.1 (beta 07/09/2017, productie 07/09/2017)

Planaanvragers

Opgeloste bugs

Printpakketten met KLB's per laag bevatte niet alle gegevens.

 

Versie 2.6.0 (beta 11/05/2017, productie 24/08/2017)

Wijziging van de URL

We stappen af van de oude AGIV-url’s. De KLIP omgeving raadpleeg je voortaan op dit adres: https://klip.vlaanderen.be (productie-omgeving) en https://beta.klip.vlaanderen.be/ (bèta-omgeving).

Het IP-adres van de applicatie wijzigt naar 13.69.26.42.  Dit is enkel belangrijk voor organisaties waar het KLIP als applicatie moet worden toegelaten in een firewall.

Gebruikers van de webapplicatie verwijzen we automatisch door naar het nieuwe adres.

Ook voor integratoren wijzigt het service endpoint. Het oude endpoint ondersteunen we nog tot eind 2018. We vragen met aandrang om zo snel mogelijk over stappen op het nieuwe endpoint om eventuele integratieproblemen tijdig op te lossen.

Planaanvragers

Nieuwe features
 

Prijszetting:
 • de prijs van een planaanvraag hangt af van de grootte van de planaanvraagzone en of de planaanvrager al dan niet IMKL wil downloaden.

  • Op dit moment blijft de kostprijs van een planaanvraag € 10, IMKL is gratis te bestellen. Van zodra de nieuwe prijzen gepubliceerd worden, zullen deze ook toegepast worden in KLIP.

 • de planaanvrager kan de IMKL-data ook nog bijbestellen na het indienen van de planaanvraag.

 • De prijs van de planaanvraag is zichtbaar voordat de planaanvraag ingediend wordt.

 • gebruikers die IMKL-data via de API downloaden, worden rechtstreeks gefactureerd

 • Het prepaidkrediet moet niet meer in veelvouden van 10 euro aangevuld worden, de planaanvrager kan zelf een bedrag kiezen

 • De csv-bijlage bij betalingsbewijzen werd gelijkgetrokken aan deze bij de facturen. Ze bevatten nu meer informatie.

 • In de csv-bijlagen bij de facturen en betaalbewijzen wordt

  • Een onderscheid gemaakt tussen de verschillende prijzen van een planaanvraag

  • het indienen van de planaanvraag en het bestellen van IMKL-data voor deze planaanvraag apart opgenomen, ook al zouden beide samen besteld zijn.

 • Het is vanaf nu mogleijk om betalingsbewijzen en facturen te zoeken op basis van periode

 • De facturatiegegevens verhuisden van de pagina met de facturen/betalingsbewijzen naar de instellingenpagina

Beperking oppervlakte planaanvraagzone:
 • de maximale oppervlakte werd teruggebracht naar 100 000 m².

 • De oppervlakte van de planaanvraagzone is zichtbaar tijdens het intekenen

Viewer/leidinggegevens:
 • wanneer een leidingbeheerder een beschermd gebied meegeeft (bijvoorbeeld een ondergrondse gasopslag), is dit gebied ook zichtbaar in de viewer.

 • het is nu ook mogelijk om grondbakens op een elektriciteitskabel te hebben

 • de subthema’s voor thermische netten worden uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om volgende subthema’s mee te geven: warmteTransport, warmteDistributie, stoomTransport, stoomCondensaat

 • De bestandsnaam van de IMKL-pakketten werd aangepast: de zip-bestanden hebben nu dezelfde naam als de bestanden van de offline pakketten, alleen staat er nog 'IMKL_' voor

 • Alle omschrijvingen in het infopaneel van een leiding staan in het Nederlands

Offline viewer:
 • De versie van de offline viewer verhoogde: versie 1.0 kon nog geen beschermde gebieden of grondbakens voor elektriciteitsnetten tonen.

 • Opgelet!

  • offline pakketten die na release 2.6 gegenereerd werden, zijn NIET compatibel met de oude viewer

  • de nieuwe versie van de viewer kan wel pakketten weergeven die gegenereerd werden voor release 2.6

Print:
 • Gebruikers kunnen kiezen of ze beschermde gebieden al dan niet standaard zichtbaar zetten in de pdf met het kaartbeeld. De laag met de beschermde gebieden wordt wel altijd meegenomen in de pdf (als het antwoord in kwestie een beschermd gebied bevat). De gebruiker kan de laag in de pdf zelf aan-/uitzetten in het pdf-bestand.

Instellingenpagina:
 • De instellingen zijn nu gegroepeerd in verschillende tabbladen.

 • Deze pagina bevat nu ook de facturatiegegevens.

Kabel- en leidingbeheerders

Nieuwe features

IMKL 2.3:
 • IMKL 2.3 maakt gebruik van versie 4.0 van de INSPIRE xsd's voor Utility networks

 • Aanpassing van het UML schema aan het IMKL 2.3 model volgens onderstaande omschrijvingen:

  • Toevoeging nieuw object “BeschermdGebied” met volgende relatie:

   • inNetwork

  • Het is niet meer mogelijk om extra topografie in rasterformaat door te geven. Verwijdering van volgende attributen in object “ExtraTopografie”:

   • rasterBestandLocatie

   • rasterBestandMediaType

  • Koppeling van het mixin  object “label” op het object “ActivityComplex”

  • Enkel volgende karakters worden nog toegelaten in bestands- of mapnamen:

   • a-z

   • A-Z

   • 0-9

   • - (koppelteken)

   • _ (underscore)

   •  (spatie)

   • . (punt)

   • +

   • !

   • (

   • )

  • Toevoeging definitie voor subThema “elektriciteitKathodischeBescherming”

  • Uitbreiding volgende codelijsten:

   • MaterialTypeValue

   • ElectricityAppurtenanceTypeIMKLValue

   • ThermalProductTypeIMKLValue

   • ThermalAppurtenanceTypeIMKLValue

   • ThermalSubThemaValue

 • “Bugfixes”

  • Verplicht in te vullen velden: nilReasons worden niet meer aanvaard

  • Weigeren linestrings met 2 identieke punten

  • Weigeren fictieve UtilityLinks

  • CDATA-tags worden niet meer aanvaard

Bulktesten van IMKL-pakketten:
 • IMKL-testpagina ook bereikbaar met API

  • service accounts met rol KLB operator

  • resultaat: url naar website met resultaat van de validatie

  • 1 maand beschikbaar

 • URL raadpleegbaar voor iedereen met KLIP-rol

De validatie van IMKL-pakketten werd sneller gemaakt
Mails:
 • XML-bijlage bij een planaanvraag werd verwijderd.

 • Optionele herinneringsmail wanneer KLB nog 1 dag heeft om de planaanvraag te beantwoorden.

Opgeloste bugs

De herinneringsmail die een KLB krijgt als hij te laat is met antwoorden werd in sommige gevallen te vroeg gestuurd. Dit werd opgelost.

 

Versie 2.5.3 (beta 14/02/2017, productie 23/02/2017)

Planaanvragers

Opgeloste bugs

In sommige versies van Internet Explorer kan de kaart met de IMKL-data niet geopend worden door de planaanvrager. Dit werd opgelost.

 

Versie 2.5.2 (productie 18/01/2017)

Planaanvragers

Opgeloste bugs

 • De naam van de offline viewer installer bevat nog de naam "beta"
 • Aanpassing viewer: "Annotations" in Extra's tab van layerpanel

 

Versie 2.5.1 (productie 12/01/2017)

Planaanvragers

Nieuwe features

Herwerking detailpagina planaanvraag: wanneer het plannenpakket beschikbaar is, krijgt de planaanvrager nu een aantal tabbladen te zien. Via deze tabbladen kan hij

 • de kaartviewer oproepen
 • het pakket voor de KLIP-viewer downloaden
 • de printpakketten downloaden
 • het IMKL-pakket downloaden
 • de planaanvraagzone bekijken

Vervanging van de kaartviewer met het plannenpakket: de kaartviewer werd vervangen door een viewer die op dezelfde code gebaseerd is als de offline viewer. Kenmerken van de nieuwe kaartviewer:

 • Verhoogde performantie
 • Gelijke gebruikerservaring met de offline viewer
  • De details van de planaanvraag zijn ook raadpleegbaar in de viewer zelf
  • GRB-achtergrond is nu vectorieel in plaats van WMS-gegevens
  • Gebruiker kan ook printen vanuit de nieuwe online viewer

Plannen voor planaanvragen van voor 31 maart 2015 kunnen niet meer bekeken worden. Deze aanpassing heeft enkel betrekking op de planaanvragen in de bèta-omgeving: de eerste planaanvragen in de productieomgeving dateren van 31 maart 2015.

Deze release bevat ook de offline viewer die in januari 2017 in productie genomen wordt.

Opgeloste bugs

Online en offline viewer:
 • Infopanel van de kaartviewer: alfabetische sortering KLB's
Website:
 • Een PA van een niet-professionele PAV creëert een download package die pending blijft (op de achtergrond)
 • Wanneer de planaanvrager identieke e-mailadressen opgaf voor de planaanvrager en de bestemmeling, kreeg hij geen mail wanneer een planaanvraag volledig afgehandeld was. Dit werd opgelost.

Kabel- en leidingbeheerders

Nieuwe features

Herwerking detailpagina planaanvraag: wanneer het plannenpakket beschikbaar is, krijgt de kabel- en leidingbeheerder nu een aantal tabbladen te zien. Via deze tabbladen kan hij

 • de kaartviewer oproepen
 • het IMKL-pakket downloaden
 • de planaanvraagzone bekijken

Vervanging van de kaartviewer met het plannenpakket. Kenmerken van de nieuwe kaartviewer:

 • Verhoogde performantie
 • De details van de planaanvraag zijn ook raadpleegbaar in de viewer zelf
 • GRB-achtergrond is nu vectorieel in plaats van WMS-gegevens

Zowel de viewers in de KLIP-toepassing zelf, als deze op de IMKL-testpagina werden vervangen.

 

Versie 2.4.3 (productie 4/11/2016)

Opgeloste bugs 

 • Downloaden van PMKL faalt soms
 • IMKL-bestand opladen faalt soms

 

Versie 2.4.1 (beta 28/09/2016, productie 06/10/2016)

Opgeloste bugs 

 • diverse technische bugfixes na de eerste bèta testperiode van KLIP 2.4.1
 • oplossing voor falende prints

 

Versie 2.4.0 (beta 15/09/2016)

Planaanvragers

Nieuwe features 

 • De offline viewer applicatie wordt beschikbaar gesteld voor alle professionele planaanvragers.
 • Een offline viewerpakket (.klip pakket) kan door professionele planaanvragens worden gedownload voor iedere planaanvraag. Ook voor onvolledig beschikbare plannenpakketten kan een offline pakket gedownload worden.

 

Versie 2.3.0 (beta 02/08/2016, productie 04/08/2016)

Planaanvragers

Nieuwe features 

Downloaden pakketten om in te laden in de eerste beta-versie van de offline viewer:
 • Enkel beschikbaar voor geprivilegieerde testgebruikers 

 

Versie 2.2.0 (productie 02/06/2016)

Planaanvragers

Nieuwe features

Opgeven van facturatiegegevens:
 • Planaanvragers moeten enkel het KBO-nummer, e-mailadres en eventueel een ter attentie van-lijn opgeven. 
 • KLIP haalt op basis van het KBO-nummer zelf het facturatieadres op via MAGDA 

 

Versie 2.1.0 (productie 31/03/2016)

Planaanvragers

Nieuwe features

Betalen met Prepaid krediet:

Het is nu mogelijk om via online betaling (met Bancontact of kredietkaarten van VISA / Mastercard) een prepaid saldo aan te leggen waarmee planaanvragen kunnen betaald worden.

Het prepaid saldo is beschikbaar voor alle planaanvragers binnen de organisatie, ongeacht de hiërarchie. (=suborganisaties kunnen ook gebruik maken van het beschikbare saldo van de hoofdorganisatie en omgekeerd).

Het prepaid saldo blijft onbeperkt geldig in de tijd.

Opgelet: er worden geen terugbetalingen van prepaid saldo uitgevoerd.

Opgeloste bugs

 • Het printen van een complex plannenpakket liep soms vast. Dit werd gefixt.

 

Versie 2.0.0 (productie 12/01/2016)

Planaanvragers

Nieuwe features

Webtoepassing:
 • Het is nu ook mogelijk om de IMKL-antwoorden van de betrokken KLB’s te downloaden vanuit de webtoepassing.
 • Een gebruiker kan “favoriete planaanvragen” aanduiden.
 • Als je klikt op je naam, opent zich nu een uitklapmenu in plaats van dat je meteen naar de instellingenpagina gaat.
Viewer:
 • Wanneer de velden validFrom en validTo leeg zijn, wordt in de pop-up de melding "geldig van" weggelaten in plaats van "geldig vanaf 01/01/0001" weer te geven.
KLIM:
 • Bij een opvraging van de aanwezige KLB’s worden nu ook de aanwezige KLIM-KLB’s getoond.
Betaling:
 • Een planaanvraag wordt betalend. Betaling is mogelijk via factuur (services gebruikers en frequente KLIP-gebruikers) of online (andere gebruikers). Onlinebetaling is mogelijk met kredietkaarten (VISA, Mastercard) en debetkaarten (Bancontact en Maestro).

  Gebruikers die online betalen kunnen:

  • meerdere planaanvragen in een winkelmand verzamelen voor ze de planaanvragen effectief betalen;
  • hun facturen raadplegen op de facturenpagina van KLIP.
Print:
 • Het aantal pagina’s dat in 1 printopdracht geprint kan worden, werd beperkt tot 400.
 • Het is niet meer mogelijk om zowel de lagen per KLB als deze per thema in dezelfde printopdracht te printen.

Opgeloste bugs

 • De viewer crashte als in het IMKL-pakket een netwerk van het thema OilGasChemicals bevatten waaraan een utilityDeliveryType gedefinieerd was. Dit werd opgelost.

Kabel- en leidingbeheerders

Nieuwe features

Nieuwe rol:
 • Rol KLB Raadpleger: een gebruiker met deze rol kan alle planaanvragen die zijn organisatie (of een suborganisatie) moet beantwoorden zien. Hij kan planaanvragen niet bevestigen of beantwoorden. Deze rol is bedoeld voor medewerkers die de planaanvragen wel mogen zien, maar niet mogen tussenkomen in het antwoordproces.
Webtoepassing:
 • Het is nu ook mogelijk om de IMKL-antwoorden van de betrokken KLB’s te downloaden vanuit de webtoepassing.
 • Als je klikt op je naam, opent zich nu een uitklapmenu in plaats van dat je meteen naar de instellingenpagina gaat.
Viewer:
 • Wanneer de velden validFrom en validTo leeg zijn, wordt in de pop-up de melding “geldig van” weggelaten in plaats van “geldig vanaf 01/01/0001” weer te geven.
IMKL-validatie:

Opgeloste bugs

KLIM:
 • Het is nu ook mogelijk om het nummer 112 mee te geven als noodnummer van een KLB-zone.
 • De viewer crashte als in het IMKL-pakket een netwerk van het thema OilGasChemicals bevatten waaraan een utilityDeliveryType gedefinieerd was. Dit werd opgelost.

Openbaardomeinbeheerders

Nieuwe features

Webtoepassing:
 • Als je klikt op je naam, opent zich nu een uitklapmenu in plaats van dat je meteen naar de instellingenpagina gaat.

 

Versie 1.2.1 (beta 13/10/2015)

Planaanvragers

Nieuwe features

 • Als er na 24u geen bij een planaanvraag betrokken KLB’s van KLIM ontvangen werden, wordt er gedurende 48u, of tot wanneer het probleem is opgelost, elke 10 min een waarschuwingse-mail verstuurd naar KLIM.

Opgeloste bugs

Tags:
 • Lege tags worden opgeslagen.
Print:
 • Als de GRB WFS service offline is en er niet geprint kan worden, wordt de print niet gedeadlettered.
 • Indien een gebruiker eerst een planaanvraag zonder IMKL print en vervolgens een planaanvraag met IMKL, dan kan er geprint worden zonder dat de inhoud geselecteerd is.
Technisch:
 • Indien de service bus offline is omwille van een infrastructureel probleem, kunnen events niet op de bus gezet worden en worden ze niet gedeadlettered.

Kabel- en leidingbeheerders

Nieuwe features

API-aanpassingen:

Opgeloste bugs

KLIM:
 • Het detail van een planaanvraag kan door een KLIM KLB opgevraagd worden zolang KLIP niet weet of de KLIM KLB bij de planaanvraag betrokken is.
Technisch:
 • Indien de service bus offline is omwille van een infrastructureel probleem, kunnen events niet op de bus gezet worden en worden ze niet gedeadlettered.

 

Versie 1.2.0 (productie 29/09/2015)

Planaanvragers

Nieuwe features

Planaanvraag:
 • Bij het aanmaken van een planaanvraag kunnen één of meerdere tags toegevoegd worden. Een tag is een (relevant) sleutelwoord of al dan niet thematische term. Het geeft aanvullende informatie over de planaanvraag. De tag kan gebruikt worden om alle planaanvragen die deze term bevatten te zoeken.
Eenvoudig zoeken:
 • Zoekt nu op “mijn referentie”.
 • Bij ingave van de volledige GUID, wordt het detail van de planaanvraag geopend
Afdrukken:
 • Volgende afdrukmogelijkheden werden toegevoegd
  • Schaal 1/1000 en 1/2500
  • Alles op 1 pagina
 • De pop-up van de printopdracht bevat nu ook het aantal pagina's waaruit de kaart zal bestaan.
 • Het is niet meer mogelijk om dezelfde printopdracht 2 keer te doen.
 • De gebruiker krijgt nu ook de voortgang van zijn printopdracht te zien.
 • De afgedrukte kaarten hebben een voorblad met een samenvatting van de printinstellingen.
 • Het is niet meer mogelijk om de planaanvraagzone af te printen met een buffer van 500m. Je kan dit gebied enkel nog printen als je dit via de optie 'Zichtbaar gebied' afprint.
Verwerking planaanvragen:
 • Wijziging in de manier waarop het planaanvraagproces afgehandeld wordt: kortdurende processen (indienen van een planaanvraag, bevestigen van een planaanvraag, …) werden afgescheiden van langdurende processen (opladen van IMKL, …). Hierdoor kunnen we meer gericht schalen en willen we de performantie van de website en de API verbeteren.

Kabel- en leidingbeheerders

Nieuwe features

IMKL-validatie:
 • IMKL pakketten met UtilityLinks die niet gerefereerd worden vanuit een kabel- of leiding zijn niet geldig
 • Een utilityNetwork moet minstens een kabel, leiding, leidingelement, containerleiding, containerleidingelement, activity complex, extra informatie (al dan niet aan het netwerk zelf) of extra topografie (enkel de relatie 'heeftExtraTopografieen') binnen 500 meter van de planaanvraagzone bevatten.
  • Validatie op het niveau van een IMKL-pakket blijft onveranderd.
   • Een geldig IMKL pakket moet minstens een kabel, leiding, leidingelement, containerleiding, containerleidingelement, activity complex, binnen 500 meter van de planaanvraagzone bevatten
IMKL-codes:

Er werden nieuwe IMKL-codes toegevoegd

KLB-zone:

Het noodnummer van een KLB-zone kan nu ook 112 zijn.

Eenvoudig zoeken:
 • Zoekt nu op “mijn referentie”.
 • Bij ingave van de volledige GUID, wordt het detail van de planaanvraag geopend
Verwerking planaanvragen:
 • Wijziging in de manier waarop het planaanvraagproces afgehandeld wordt: kortdurende processen (indienen van een planaanvraag, bevestigen van een planaanvraag, …) werden afgescheiden van langdurende processen (opladen van IMKL, …). Hierdoor kunnen we meer gericht schalen en willen we de performantie van de website en de API verbeteren.

Opgeloste bugs

Openbaardomeinbeheerders

Nieuwe features

Eenvoudig zoeken:
 • Zoekt nu op “mijn referentie”.
 • Bij ingave van de volledige GUID, wordt het detail van de planaanvraag geopend

 

Versie 1.1.1 (productie 04/08/2015)

Kabel- en leidingbeheerders

Verstrenging van de IMKL validatie voor ExtraPlan.ligging en ExtraTopografie.ligging.

 • Voor ExtraPlan.ligging is enkel LineString, Polygon en Point toegelaten.
 • Voor ExtraTopografie.ligging is LineString, Polygon, Point en MultiGeometry toegelaten. Voor MultiGeometry is enkel Point, LineString en Polygon toegelaten.

Versie 1.1.0 (productie 20/07/2015)

Planaanvragers 

Nieuwe features

 • Particuliere gebruikers krijgen een melding bij het indienen van een planaanvraag. 
 • De printfunctionaliteiten werden gewijzigd: 
  • Nu kies je een bepaald papierformaat (A3, A4 of A0) en een bepaalde breukschaal (1/250 of 1/500). 
   • Als je kiest om het zichtbare gedeelte af te drukken, kan je dit voorlopig enkel doen in het gebied waarvan gegevens over leidingen beschikbaar zijn.
  • Vanaf het najaar bieden we nog extra printschalen aan en kan je ook de hele kaart op 1 pagina printen. 
   • Bovendien zal je dan steeds tot 500 meter rond de planaanvraagzone kunnen printen. Het zal dan niet meer uitmaken van welk gebied er gegevens over leidingen beschikbaar zijn.
 • Verder zie je wanneer je in de viewer op een leiding klikt, ook de gegevens van de leidinginfrastructuur die binnen een straal van 50 cm ligt van het punt waar je klikte.
 • Professionele planaanvragers kunnen alle planaanvragen van collega’s bekijken. Ook als die collega in een hogere organisatie zit. Voor de planaanvragers wordt de hiërarchie van de organisatie van de planaanvrager in Geosecure dus buiten beschouwing gelaten.

Opgeloste bugs

 • Gebruikers in een suborganisatie kregen in ‘planaanvraag.pdf’ de namen van de betrokken KLB's niet te zien als de planaanvraag werd aangemaakt door een hoofdorganisatie.

Kabel- en leidingbeheerders 

Opgeloste bugs

 • Gebruikers met de rol "KLIP Raadpleger", "KLIP KLB Beheerder" en "KLIP KLB operator" konden de instellingenpagina niet openen. 
 • Wanneer alle zones van een KLB rechtstreeks naar de planaanvrager antwoordden, kreeg de KLB niet altijd een mail.

Openbaardomeinbeheerders

Opgeloste bugs

 • Gebruikers met de "ODB Beheerder"-rol in combinatie met enkel de "KLIP Planaanvrager"-rol konden KLIP niet gebruiken. 
 • Indien er te veel planaanvragen waren in een ODB-zone, werden de planaanvragen niet getoond.