Webtoepassing

Versie 4.1.13 (beta 12/05/2022 - productie TBD)

Nieuwe features

 • Aanpassingen in functie van de release voor het IMKL-test gedeelte van de nieuwe functionele module IMKL.

Opgeloste bugs

 • Downloaden van het planaanvragen-overzicht als KLB gaf een foutmelding

Versie 4.0.13 (beta 10/02/2022 - productie 10/03/2022)

Nieuwe feature

 • Aanpassingen in functie van de release voor de functionele module archivering.

 • IMKL 2.2-antwoorden valideren weer op de test-pagina. Hierdoor kunnen gearchiveerde IMKL 2.2-antwoorden bekeken worden. (vanaf 01/03 op bèta)

Opgeloste bug

 • Niet alle speciale karakters werden correct herkend in de encoding van de KLB-gegevens vanuit Geosecure

Versie 4.0.12 (beta 15/12/2021 - productie 22/12/2021)

Opgeloste bug

 • Bij het bewerken van een KLB-zone werd de foutmelding i.v.m. het ontbreken van de geometrie op de verkeerde plaats getoond.
 • Op de IMKL-testpagina werd steeds een boodschap getoond dat de gebruiker een verouderd IMKL 2.2-pakket valideerde. Ook als het pakket in kwestie conform IMKL 2.3 was. 

Versie 4.0.11 (beta 22/11/2021 - productie 29/11/2021)

Opgeloste bug

 • Een gebruiker met enkel de rol van KLIP KLIM Beheerder, kon niet een de instellingen van zijn KLB-zone.
 • De prijzen in de bèta-omgeving werden niet correct weergegeven bij het intekenen (afrekeningen gebeurden wel correct). 

Versie 4.0.10 (beta 23/09/2021 - productie 30/09/2021)

Opgeloste bug

 • Als je wil doorklikken van op de Helpdesk tool naar een planaanvraag, dan crasht de browser. 

Versie 4.0.9 (beta 15/06/2021 - productie 19/08/2021)

Nieuwe features

 • Update naar nieuwe versie webcomponenten Digitaal Vlaanderen
 • Kleinere aanpassingen naar aanleiding van kwaliteitscontrole webtoepassing
 • Health checks backend van de front-end
 • Zoeken naar locatie werd herwerkt: de achterliggende service werd vervangen door een andere

Opgeloste bugs

 • Het opladen van een IMKL-antwoord met een groot pdf-bestand in lukte niet altijd
 • Gebruikers kregen af en toe een "Oeps"-pagina
 • Zoeken op adres werkte niet meer
 • Wanneer het opladen van een IMKL-antwoord geannuleerd werd, werkte de knop om een IMKL-antwoord op te laden niet meer.

Versie 4.0.8 (beta 20/04/2021 - productie 27/04/2021)

Opgeloste bug

 • Startpagina van de Helpdesk was niet correct. 

Versie 4.0.7 (beta 24/03/2021 - productie30/03/2021)

Opgeloste bug

 • KLIP gaf WebSocket exceptions als de connectie niet correct afgesloten werd.

Versie 4.0.6 (beta 27/01/2021 - productie 11/02/2021)

Opgeloste bugs

 • Het opladen van een geometrie voor een KLB-zone of een ODB-zone gaf een server error.
 • Bij het bewerken van een KLB-zone konden de veranderingen niet bewaard worden.

Versie 4.0.5 (beta 12/01/2021 - productie 21/01/2021)

Nieuwe feature

 • KLB's kunnen nu weer planaanvragen zoeken in de tabbladen "Ontvangst te bevestigen" en "Te beantwoorden". Zoeken kan op basis van de referentie van de aanvrager, de KLIP-referentie, de aanvrager en de aanvraagdatum.

Opgeloste bug

 • In sommige gevallen kon een gebruiker de geometrie van een zone (planaanvraagzone, KLB-zone, ODB-zone) niet downloaden. 

Versie 4.0.4 (beta 30/11/2020 - productie 07/12/2020)

Opgeloste bugs

 • KLB kreeg onterechte melding dat planaanvraag niet beantwoord was als hij aangaf toch niet betrokken te zijn.
 • Pop-up met nieuwigheden in KLIP bleef getoond worden.
 • Wanneer een pagina enige tijd open stond, kreeg de gebruiker soms opeens een foutmelding.

Versie 4.0.3 (beta 25/11/2020 - productie 27/11/2020)

Opgeloste bugs

 • Een gebruiker die via factuur betaalt, kreeg een oeps-pagina te zien wanneer hij een planaanvraag indiende.
 • KLB-zones van KLIM-leden konden niet bewerkt worden.
 • We dichtten een beveiligingsrisico.

Versie 4.0.2 (beta 30/10/2020 - productie 3/11/2020)

Opgeloste bugs

 • De betaalstatus van winkelmandjes werd niet steeds correct afgehandeld.
 • In sommige gevallen kon een winkelmandje toch afgerekend worden, ook al bevatte ze planaanvragen met een startdatum in het verleden.
 • Geblokkeerde winkelmandjes konden niet meer afgerekend worden.

Versie 4.0.1 (beta 20/10/2020 - productie 21/10/2020)

Opgeloste bugs

 • leidingenviewer: de plaatsing van de annotatielabels gebeurde niet meer correct

 • de pagina voor niet-ingelogde gebruikers bevatte een niet-werkende link

Versie 4.0.0 (productie 03/10/2020)

Versie 4.0 - Beta 5 (21/09/2020)

Contactpunt
 • Contactpuntmedewerkers kunnen de details van een planaanvraag nog steeds bekijken vanuit de Contactpunttoepassing

 • Contactpuntmedewerkers kunnen de facturatieinstellingen van planaanvragers nog steeds beheren vanuit de Contactpunttoepassing

Versie 4.0 - Beta 4 (21/09/2020)

Mails gestuurd door KLIP
 • Voor het versturen van de mails uit KLIP wordt een sjabloon gebruikt in lijn met de styling van de nieuwe webtoepassing.

Versie 4.0 - Beta 3.3 (08/09/2020)

Hotfix

Correctie in de API gateway: wanneer de Accept header niet expliciet in een GET request werd gezet, werd een response in xml teruggegeven ipv een response in Json. Dit is gecorrigeerd naar een response met Json zoals voorheen.

Versie 4.0 - Beta 3.2 (07/09/2020)

Hotfix
 1. Gebruikers die enkel de rol KLB Operator of KLB Raadpleger hebben EN waarvan de KLB geen actieve zones meer had, zagen geen ontvangen planaanvragen meer. Dit werd opgelost.

 2. Nieuwe gebruikers die online probeerden te betalen, kregen een foutmelding. Dit werd opgelost.

 3. In de bèta-omgeving kan je voor het online betalen gebruik maken van dummykaarten. Deze kaartnummers werden toegevoegd aan de afrekenpagina.

Versie 4.0 - Beta 3.1 (17/08/2020)

Hotfix

Het aanmaken van een printpakket liep vast. Gebruikers kunnen weer printen.

Versie 4.0 - Beta 3 (11/08/2020)

https://beta.klip.vlaanderen.be
Algemeen
 • Hoofding webtoepassing verbeterd voor mobiele toestellen.

 • Gekend probleem: Waar de gebruiker iets kan opladen, wordt het 'oplaad'-icoon verkeerd weergegeven. Dit zal ten laatste in beta-release 5 opgelost worden.

Online viewer om de IMKL-gegevens te bekijken
 • Testresultaat van een IMKL-pakket bekijken.

 • Gekend probleem: Het aanmaken van een printpakket loopt vast. Printpakketten van voor 11 augustus kunnen wel gedownload worden. Dit zal ten laatste in beta-release 5 opgelost worden.

Planaanvragers
 • Verbeterde weergave van ongeldig ingevulde velden bij het indienen van een planaanvraag.

 • Suggesties bij ingave van tags: tags die tijdens de laatste 6 maanden binnen organisatie gebruikt werden.

 • Nabestelling van de IMKL-gegevens van een planaanvraag.

Online betalingen
 • Prepaid saldo verhogen door organisaties die niet op factuur betalen.

 • Bestellingen worden verzameld in een winkelmandje:

  • Detailpagina van het winkelmandje.

  • Betalen van de inhoud van een winkelmandje:

   • Met de kaart;

   • Met prepaid saldo.

Leidingbeheerders
 • Testen van IMKL-pakketten ( API-methode is niet veranderd ten opzichte van oude webtoepassing ).

Wat komt er nog aan?

Versie 4.0 Beta 2 (12/05/2020)

Algemeen
 • Beter opvangen van onvoorziene fouten uit de backend.

Versie 4.0 Beta 1 (27/03/2020)

Algemeen
 • Inloggen en wisselen van rol (planaanvrager, leidingbeheerder, openbaardomeinbeheerder).

 • Messages in de webtoepassing (aankondigingen, wat is er nieuw).

 • Algemene instellingen en contactvoorkeuren.

Openbaar domeinbeheerder
 • Aanmaken, bewerken en verwijderen van ODB-zones.

 • Overzicht van de ODB-zones van de gebruiker.

 • Per ODB-zone: overzicht van de aanwezige KLB’s (incl. contactgegevens) en planaanvragen in de desbetreffende ODB-zone.

 • Raadplegen van de details van een planaanvraag (gegevens die de planaanvrager opgaf en de betrokken leidingbeheerders).

Planaanvragers
 • Overzichtslijst planaanvragen

 • Zoeken naar planaanvragen (ook op basis van locatie)

 • Opvragen aanwezige KLB’s

 • Indienen van een planaanvraag (op dit moment enkel voor gebruikers die planaanvragen betalen via factuur)

 • Bekijken van de details van planaanvraag jonger dan 6 maanden

 • Bekijken van de details van geachiveerde planaanvraag

 • Afprinten van een nog niet beantwoorde planaanvraag

 • Opnieuw indienen van een (on)volledig beantwoorde planaanvraag

 • Downloaden .klip-bestand

 • Downloaden van IMKL-gegevens

Leidingbeheerders
 • Aanmaken, beheren en verwijderen van een KLB-zone (ook voor KLIM-leden)

 • Bevestigen en beantwoorden van een planaanvraag

 • Overzichtslijsten met te bevestigen, te beantwoorden en al beantwoorde/afgesloten planaanavragen

 • Zoeken naar planaanvragen (ook op basis van locatie)

 • Bekijken van de details van een planaanvraag

Viewer om (planaanvraag)zones in te tekenen en bekijken
 • Wisselen van achtergrondlaag

 • Zoeken en zoomen naar een adres

 • Intekenen van een zone

 • Importeren van een zone

 • Bewerken en verwijderen van een ingetekende/geïmporteerde zone

 • Tonen van een planaanvraagzone of een zoekzone (bij het zoeken van planaanvragen)

 • Downloaden van de planaanvraagzone

Online viewer om de IMKL-gegevens te bekijken
 • Bekijken van de antwoorden op een planaanvraag

 • Opmerking: printen van de leidinggegevens kan nog niet

Archief
 • Zoeken naar gearchiveerde planaanvragen

 • Bekijken details van een gearchiveerde planaanvraag

 • Aanmaken en downloaden van een archiefpakket

Contactpunt

KLIP is klaar om e-vorderingen uit te sturen.

 • Aanpassingen aan het bestand waarmee de facturen in het boekhoudprogramma opgenomen worden zodat de eigen referentie van de gefactureerde organisatie opgenomen wordt in de e-vorderingen.

 • Facturen worden automatisch opgeladen in boekhoudprogramma.

 • Planaanvragers die in het boekhoudprogramma geregistreerd zijn als ontvanger van e-facturen, krijgen een e-vordering. Deze vordering heeft als bijlage het csv-bestand met de volledige inhoud van de desbetreffende factuur.

 • Planaanvragers die in het boekhoudprogramma niet geregistreerd staan als ontvanger van e-facturen ontvangen hun factuur en de bijhorende bijlage als vanouds per e-mail.

Noodzakelijke aanpassingen aan beta-omgeving

Opgeloste bugs
 • De detailpagina van een planaanvraag voor een leidingbeheerder bevatte het tijdstip van indienen volgens de verkeerde tijdszone. Dit werd rechtgezet.

 • Bij het exporteren van planaanvragen door een KLB werd het verkeerde aantal records weergegeven. Dit werd opgelost.

 • De detailpagina van een planaanvraag bevatte het foutieve telefoonnummer van de planaanvrager. Dit werd rechtgezet.

 • Het opvragen van aanwezige KLB’s haperde soms doordat het bepalen van de geografische overlappende delen te lang duurde. Dit werd opgelost.