Oude backend

4.1.5 (beta 27/04/2023 - productie 11/06/2023)

Nieuwe features

 • Aanpassingen in functie van de release van de Organisatiemodule

4.1.4 (beta 14/11/2022 - productie 20/12/2022)

Opgeloste bug

 • Een 'Opvraging aanwezige KLB's' indienen liep vast;

 • Verschil in json serialisatie werd rechtgezet

4.1.3 (beta 07/11/2022)

Opgeloste bug

 • Het was niet meer mogelijk om een IMKL-bestand via API op te laden met een dispositionType anders dan "form-data". Dit was een ongewenste breaking change voor sommige intergaties en werd opgelost.

4.1.2 (beta 31/10/2022)

Opgeloste bug

 • Extra logging om validatie fouten beter op te kunnen volgen

4.1.0 (beta 30/08/2022)

Nieuwe features

 • Aanpassingen in functie van de release van de functionele module IMKL

4.0.4 (beta 10/02/2022 - productie 10/03/2022)

Nieuwe feature

 • Aanpassingen in functie van de release voor de functionele module archivering

Opgeloste bug

 • Af en toe kon een planaanvraag niet correct doorgestuurd worden naar KLIM

4.0.13 (beta 25/11/2021 - productie 2/12/2021)

Nieuwe feature

 • Migratie VODCB en Azure certificaten

4.0.12 (beta 21/10/2021 - productie 28/10/2021)

Opgeloste bug

 • De berichten op de queue van de Fast app service werden te traag verwerkt, waardoor er hinder ontstond voor de gebruikers. Bepaalde berichten worden nu door de oude backend naar de Slow app service gestuurd.

4.0.11 (beta 31/08/2021 - productie 12/10/2021)

Nieuwe features

 • Noodzakelijke aanpassingen in functie van de omzetting Fast worker naar een app service
 • Wanneer bij het opvragen van aanwezige leidingbeheerders door een technisch probleem KLIP de aanwezige KLIM-leden niet weet, zal de gebruiker een mail krijgen met de melding dat KLIP de aanwezige KLIM-leden niet kent en er mogelijk dus nog KLIM-leden aanwezig zijn.

4.0.10 (productie 28/07/2021)

Nieuwe features

 • Vervanging certificaten voor interne werking KLIP

4.0.9 (beta 17/06/2021 - productie 14/07/2021)

Nieuwe features

 • Noodzakelijke aanpassingen in functie van de omzetting Slow worker naar een app service

4.0.8 (beta 03/06/2021 - productie 08/06/2021)

Opgeloste bug

 • Wanneer een print-opdracht faalde, werd in de backend niet steeds een dead letter gestuurd.

4.0.7 (beta 18/05/2021 - productie 25/05/2021)

Nieuwe features

 • Het MAGDA-certificaat werd vervangen. Dit certificaat wordt door KLIP gebruikt om KBO-gegevens van ondernemingen op te halen.

4.0.6 (beta 20/04/2021 - productie 27/04/2021)

Nieuwe features

 • Noodzakelijke aanpassingen in functie van de omzetting IMKLtest worker naar een app service

4.0.5 (beta 25/03/2021 - productie 01/04/2021)

Nieuwe features

-

Opgeloste bugs

 • In de CSV-bijlage van de facturen stonden de aangerekende bedragen genoteerd met een . in plaats van een , als decimaalteken. Dit werd rechtgezet, waardoor het weer mogelijk is om de bedragen op te tellen in Excel.
 • In de export van de planaanvragen werden de kolomnamen 'Retributie' en 'IMKL' gewijzigd naar 'Retributie (EUR)' en 'IMKL (EUR)'.
 • Bepaalde gebruikers kregen geen bevestigingsmails meer wanneer ze planaanvragen indienden. Dit werd opgelost.

 

 

4.0.3 (beta 04/03/2021 - productie 18/3/2021)

Nieuwe features

-

Opgeloste bugs

Hotfix: de schemalocations in de INSPIRE-xsd's  werden veranderd van http:// naar https://. De IMKL-validatie moest aangepast worden om ervoor te zorgen dat deze INSPIRE-wijziging geen probleem geeft. Enkel de validatieprocedure in KLIP was geïmpacteerd. IMKL-antwoorden bevatten normaal geen verwijziging naar de bewuste schemalocations.

 

4.0.2 (beta 30/11/2020 - productie 7/12/2020)

Nieuwe features

Task Scheduler werd overgezet van cloud service naar ARM

Opgeloste bugs

-