Archive

Versie 4.0.6 (beta 10/02/2022 - productie 10/03/2022)

Nieuwe feature

  • Deze app service werd verwijderd & volledig vervangen door de functionele module archivering.

Versie 4.0.5 (beta 31/08/2021 - productie 12/10/2021)

Nieuwe feature

  • Noodzakelijke aanpassingen in functie van de omzetting Fast worker naar een app service

Versie 4.0.4 (beta 17/08/2021)

Opgeloste bug

  • De tijd die een bericht in de archive queue zit is verlengd, om te vermijden dat dead letters onterecht gecreeërd worden.

Versie 4.0.3 (beta 17/06/2021 - productie 14/07/2021)

Nieuwe feature

  • Noodzakelijke aanpassingen in functie van de omzetting Slow worker naar een app service

Opgeloste bug

  • Planaanvragen met grote antwoordpakketten konden nog steeds niet gearchiveerd worden

Versie 4.0.2 (beta 20/04/2021 - productie 27/04/2021)

Nieuwe feature

  • Noodzakelijke aanpassingen in functie van de omzetting IMKLtest worker naar een app service

Opgeloste bug

  • Planaanvragen met grote antwoordpakketten konden niet gearchiveerd worden

Versie 4.0.1 (beta 25/03/2021 - productie 01/04/2021)

Nieuwe feature

  • Noodzakelijke aanpassingen i.f.v. omzetting Print en WFS workers

Versie 4.0.0 (beta 04/03/2021 - productie 18/03/2021)

Nieuwe feature

  • De Cloud Service die de archivering van planaanvragen regelde is overgezet naar een app service

Bugfix

De schemalocations in de INSPIRE-xsd's  werden veranderd van http:// naar https://. De IMKL-validatie moest aangepast worden om ervoor te zorgen dat deze INSPIRE-wijziging geen probleem geeft. Enkel de validatieprocedure in KLIP was geïmpacteerd. IMKL-antwoorden bevatten normaal geen verwijziging naar de bewuste schemalocations.