Fast

Versie 4.0.5 (beta 28/04/2022 - productie 05/05/2022)

Opgeloste bug

  • Tijdens een facturatieronde kwamen er te veel berichten op de queue, waardoor andere berichten in KLIP te veel vertraging opliepen. Facturatieberichten worden nu op rustigere momenten verwerkt.

Versie 4.0.4 (beta 24/03/2022 - productie 25/03/2022)

Opgeloste bug

  • Planaanvragen die via prepaidsaldo betaald werden, gaven soms een foutmelding voordat deze in de tabel voor archivering opgenomen werden

Versie 4.0.3 (beta 18/03/2022 - productie 22/03/2022)

Opgeloste bug

  • Het verplaatsen van een gebruiker die onder een verkeerde organisatie zit lukte niet meer.

Versie 4.0.2 (beta 10/02/2022 - productie 10/03/2022)

Nieuwe feature

  • Aanpassingen in functie van de release voor de functionele module archivering.

Versie 4.0.1 (beta 21/10/2021 - productie 28/10/2021)

Opgeloste bug

  • De berichten op de queue van de Fast app service werden te traag verwerkt, waardoor er hinder ontstond voor de gebruikers.

Versie 4.0.0 (beta 31/08/2021 - productie 12/10/2021)

Nieuwe feature

  • De Cloud Service die de snelle taken verzorgt, is overgezet naar een app service
  • Wanneer bij het opvragen van aanwezige leidingbeheerders door een technisch probleem KLIP de aanwezige KLIM-leden niet weet, zal de gebruiker een mail krijgen met de melding dat KLIP de aanwezige KLIM-leden niet kent en er mogelijk dus nog KLIM-leden aanwezig zijn.