Algemeen

1. Wat is het KLIP ?

2. Wat staat er in het KLIP-decreet?

3. Moet ik deelnemen aan het KLIP?

4. Welke toegangsrechten bestaan er in het KLIP?

5. Hoe vraag ik toegang tot het KLIP?

6. Hoe integreer ik met het KLIP via de beveiligde web services?

7. Zijn alle KLB’s in het KLIP geregistreerd?

8. Kan ik als particulier ook gekoppeld worden aan een bedrijf?

9. Kan ik de aanvragen die ik als particulier deed ook zien bij mijn organisatie?

10. Welke web browser garandeert mij een goede werking van het KLIP?

11. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

1. Wat is het KLIP ?

Meer informatie over het KLIP vindt u op deze pagina:

https://overheid.vlaanderen.be/wat-is-het-klip

Naar boven

2. Wat staat er in het KLIP-decreet?

Het KLIP-decreet vindt u op deze pagina: https://overheid.vlaanderen.be/klip/wettelijk%20kader.

Naar boven

3. Moet ik deelnemen aan het KLIP?

Ja, planaanvragers en kabel- en leidingbeheerders moeten verplicht deelnemen aan het KLIP. Dit wordt geregeld door het KLIP-decreet.

Openbaar Domeinbeheerders kunnen deelnemen aan het KLIP.

Naar boven

4. Welke toegangsrechten bestaan er in het KLIP?

Het KLIP kan gebruikt worden door Kabel- en Leidingbeheerders (KLB), Planaanvragers (PAV) en Openbaar Domeinbeheerders (ODB). Deze actoren hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid binnen het KLIP-platform.

KLIP onderscheidt voor elk van deze actoren verschillende toegangsrechten.

KLB

  • KLIP KLB beheerder: kan de instellingen van de KLB beheren
  • KLIP KLB operator: kan de planaanvragen gericht aan de KLB bevestigen, beantwoorden en bekijken
  • KLIP KLB raadpleger: kan de planaanvragen gericht aan de KLB en de gegeven antwoorden bekijken, maar niet bevestigen of beantwoorden.
  • KLIP KLIM beheerder: kan de administratieve gegevens van een KLIM-KLB beheren

PAV

  • KLIP planaanvrager: kan in het KLIP plannen aanvragen en plannenpakketten bekijken
  • KLIP raadpleger: kan in het KLIP plannenpakketten bekijken.

ODB

  • KLIP ODB Beheerder: kan het KLIP gebruiken als openbaardomeinbeheerder

KLIP-services

Planaanvragers en KLB’s kunnen ook met het KLIP integreren via services. Daarvoor kunnen service accounts met verschillende scopes worden aangevraagd. Meer details vindt u hier.

Naar boven

5. Hoe vraag ik toegang tot het KLIP?

Een gebruiker kan verschillende rollen hebben in het KLIP. Uw eigen organisatie kent rollen toe. Ook de helpdesk van Digitaal Vlaanderen kent rollen toe als uw organisatie niet zelf het beheer heeft over het toekennen van rollen voor Digitaal Vlaanderen-toepassingen. Maak daarvoor een lijstje met personen die een KLIP-rol moeten hebben, plaats achter de naam de rollen die ze moeten krijgen en stuur dit lijstje door naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be. Personen uit het lijstje moeten nog niet geregistreerd zijn. De helpdesk nodigt hen uit. Personen die wel geregistreerd zijn, krijgen een bevestiging dat ze de rol gekregen hebben.

Indien uw organisatie zelf de rollen voor Digitaal Vlaanderen-toepassingen beheert, contacteer uw de toegangsbeheerder. Wie dit is, kunt u bij de Helpdesk Digitaal Vlaanderen opvragen.

Service accounts vraagt u steeds aan via de Helpdesk Digitaal Vlaanderen. Meer informatie vindt u hier.

Naar boven

6. Hoe integreer ik met het KLIP via de beveiligde web services?

De ICT-afdeling van uw eigen organisatie ontwikkelt de integratie via de beveiligde web services . Dit kan ook met behulp van een dienstenleverancier, die ICT-oplossingen op maat voorziet of een standaard KLIP-integratie voor planaanvragers aanbiedt. Deze mogelijkheid vergt dus wel enig programmeer- of configuratiewerk. Vooreerst moet de organisatie gekend zijn in het KLIP, u moet een integratiescenario kiezen en en u moet functioneel bepalen welke services worden gebruikt en welke KLIP-gebruikersrollen daarvoor nodig zijn. Daarna kan de technische integratie aangevat worden.

De eerste technische info daarover vindt u hier.

Naar boven

7. Zijn alle KLB’s in het KLIP geregistreerd?

Vanaf 1 september 2009 moet iedereen die grondwerken plant een planaanvraag uitvoeren via het KLIP. Iedereen die als KLB beschouwd wordt, is verplicht zich in het KLIP te registreren.

Het is de verantwoordelijkheid van deze partijen om hun gegevens ook daadwerkelijk in het KLIP onder te brengen en te beheren. Elke KLB die zich niet of niet tijdig registreert of zijn zone niet correct beheert, is aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg is.

De planaanvrager moet enkel het KLIP raadplegen om een overzicht te bekomen van de aanwezige kabel- en leidingbeheerders.

Naar boven

8. Kan ik als particulier ook gekoppeld worden aan een bedrijf?

U kunt naast uw particuliere account ook gekoppeld zijn aan een of meer bedrijven. Indien u als particulier en als werknemer van een bedrijf toegang wil tot de Digitaal Vlaanderen-applicaties, vraagt u aan uw toegangsbeheerder of de helpdesk van Digitaal Vlaanderen om uw account ook te koppelen aan uw bedrijf.

Indien u aan meerdere organisaties gekoppeld bent, of indien u zowel als particulier en als professionele planaanvrager gekend bent, moet u bij aanmelden kiezen of u zich wil aanmelden als ‘citizen’ of ‘particulier’ of voor een ‘organisatie’.

Naar boven

9. Kan ik de aanvragen die ik als particulier deed ook zien bij mijn organisatie?

Neen. Wanneer u de planaanvragen die je als particulier deed nog wil raadplegen, moet u zich aanmelden als particulier. Als u dit wil doen is het van belang dat u de particuliere account behoudt en u daarnaast koppelt aan een bedrijf.

Naar boven

10. Welke web browser garandeert mij een goede werking van het KLIP?

Het KLIP is een webapplicatie die u in een gewone web browser raadpleegt. Vanaf volgende browserversies garanderen we een goede werking:

  • Firefox (laatste versie)
  • Google Chrome (laatste versie)
  • Edge (laatste versie)

Naar boven

11. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik en de werking van het KLIP neemt u contact op met de Helpdesk Digitaal Vlaanderen.

Naar boven