chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Personeelsregelgeving: omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten

  Deze webpagina over personeelsregelgeving bundelt omzendbrieven, ministeriële besluiten, dienstmededelingen en richtlijnen voor personeelsleden die tewerkgesteld zijn binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Wat?

  Gemeenschappelijk onderwerp van deze documenten is de arbeidsvoorwaardenregeling van het personeelslid tewerkgesteld in de diensten van de Vlaamse overheid, zoals omschreven in art. I 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid: de departementen; de IVA's zonder rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van de leden van de Inspectie van AKOV); de IVA's met rechtspersoonlijkheid; de publiekrechtelijke EVA's (met uitzondering van de VVM-De Lijn en het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de VDAB); de strategische adviesraden (met uitzondering van de SERV, de SAR WGG en de MORA) en het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten die geen band hebben met Bestuurszaken bevinden zich in het algemeen dan ook NIET op deze pagina.

  Overige vindplaatsen van omzendbrieven:

  Waarom?

  De hier gepubliceerde omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten worden doorgegeven aan de betrokken personeelsdiensten. Zij zorgen voor verdere verspreiding onder de personeelsleden (meestal via de zgn. muurkranten).

  De documenten worden ter beschikking gesteld in 2 versies. Bij het openen van de omzendbrief, dienstmededeling of richtlijn krijgt u een tekstversie (html-bestand) te zien. Klikt u vervolgens op het pdf-icoontje, dan krijgt u de beeldversie (pdf-bestand).

  Chronologisch register

  Klik op het jaar waarvoor u een overzicht wenst:

  Opgelet: de omzendbrieven, dienstmededelingen, dienstorders en richtlijnen die werden uitgevaardigd vóór 1 januari 2006 dateren van voor de hervormingsoperatie Beter Bestuurlijk Beleid en verwijzen bijgevolg naar een toepassingsgebied dat vandaag niet meer bestaat. Deze omzendbrieven, dienstmededelingen, dienstorders en richtlijnen zijn dan ook niet langer geldig!

  Wenst u een overzicht per thema van alle omzendbrieven, dienstmededelingen en richtlijnen die ooit verspreid werden in verband met personeelsregelgeving, dan kan u terecht in het thematisch register.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?