Instellingen

 1. Algemeen
 2. Contactvoorkeuren (deze instellingen kan je enkel aanpassen met de rol 'KLB Beheerder')   
 3. Kabel- en leidingbeheerder (deze instellingen kan je enkel aanpassen met de rol 'KLB Beheerder')   

Algemeen

Dit luik bevat informatie in verband met je algemene Informatie Vlaanderen-profiel.  

Contactvoorkeuren

Vanuit KLIP worden er mogelijks zeven mails verstuurd naar de KLB.

 • Van deze 4 mails kan je aanduiden dat je ze niet wil ontvangen:

  • Herinnering: nog 1 dag om te antwoorden
  • Opladen IMKL geslaagd
  • Opladen IMKL gefaald
  • Bevestiging antwoord: geen kabels of leidingen

Deze mails ondersteunen het antwoordproces door je te verwittigen wanneer je een dag voor de antwoordtermijn nog niet geantwoord hebt of door het resultaat van het antwoord (IMKL succesvol of gefaald, geen kabels en leidingen) te bevestigen via mail.  Je kan deze mails aanvinken voor verzenden.  Indien ze uitgevinkt zijn, zal je geen mail ontvangen.

 • Email die enkel op aanvraag door het contactpunt kan worden afgezet:
  • nieuwe planaanvraag te bevestigen

Hiervoor dien je met services te integreren en aan contactpunt te vragen deze mail op inactief te zetten.  Indien je niet met services integreert, zal je deze mail steeds ontvangen.

 • Als je een planaanvraag te laat bevestigt of beantwoordt, zal je altijd een e-mail ontvangen ter herinnering. Deze mails kan je niet uitvinken of laten inactief zetten.

De mails worden verstuurd naar het email adres dat je in je zone opgaf.

Je kan de inhoud van de mails raadplegen door op het icoontje naast de mail te klikken.

Voor planaanvragen gelden de algemene richtlijnen dat ze voor ontvangst moeten bevestigd worden binnen de twee werkdagen na indiening.  De planaanvragen moeten beantwoord worden binnen de 5 werkdagen na indiening.

Kabel- en leidingbeheerder

In het luik Kabel-en leidingbeheerder kan je de naam van je organisatie in KLIP aanpassen.  Het is deze naam die gebruikt wordt in het overzicht van de betrokken KLB.  Een organisatienaam is verplicht.

Subject signing certificaat

Indien je je IMKL antwoorden niet digitaal wil ondertekenen, laat je dit veld leeg.

Het veld 'Subject signing certificaat' is enkel relevant als je je IMKL antwoorden digitaal wil ondertekenen. In dit geval moet je hier het onderwerp van het signing-certificaat zetten.

Het subject (ook gekend als common name, issuer name)
bv. CN=Vlaamse overheid Issuing CA 2
O=e-IB (DAB ICT)
C=BE

Namespaces van mijn organisatie

Om naamgevingsconflicten te vermijden als elementen uit verschillende XML-applicaties en/of databanken met elkaar worden samengevoegd, is er binnen de XML-gemeenschap een specifieke methode van namespaces ontwikkeld.

Omdat KLIP verschillende ID’s van verschillende XML-pakketten (IMKL) met elkaar verbindt, moet ook hier de namespace-logica worden toegepast. Je moet voor elke zone een namespace definiëren om een IMKL-pakket te kunnen opladen.

Je kan op deze pagina de Namespaces van de zones enkel voor je eigen organisatie aanpassen.  Als je organisatie suborganisaties heeft, zie je de namespaces van de zones in een aparte tabel op deze pagina. Indien je zelf een suborganisatie bent, zie je enkel je eigen zones en je eigen nNamespaces.

De vereisten voor een geldige namespace zijn:

 • Minimum 5 en maximaal 50 karakters.
 • Enkel alfanumeriek (a-Z, 0-9). (Liggend) streepje is toegelaten. Geen spaties.

De namespace die je hier opgeeft voor je zone, is het begin van de namespaces die je zal gebruiken voor de IMKL-antwoorden voor deze zone. Als je hier bijvoorbeeld "stroming" opgeeft als namespace, kan je in de IMKL-antwoorden voor deze zone gebruik maken van de namespaces "stroming", "stroming1", "strominga", ...
Zolang ze telkens beginnen met "stroming" zal KLIP ze goedkeuren.

Je kan in hetzelfde antwoord gebruik maken van meerdere namespaces (maar deze moeten dus steeds beginnen met wat je ingaf op deze pagina in KLIP).