Instellingen

Wanneer u klikt op het pijltje naast de organisatienaam, kunt u onder andere uw instellingen wijzigen.

Het venster Instellingen bevat verschillende onderdelen:

 1. Algemeen 
 2. Contactvoorkeuren
 3. Kabel- en leidingbeheerder

Algemeen

Dit luik bevat informatie in verband met uw algemene Digitaal Vlaanderen-profiel en wordt standaard boven aan het scherm weergeven.

Contactvoorkeuren

Deze instellingen kunt u enkel aanpassen met de rol 'KLB Beheerder'.

Vanuit KLIP worden er mogelijks zeven mails verstuurd naar de KLB.

 • Van deze 4 mails kunt u aanduiden dat u ze niet wilt ontvangen:

  • Herinnering: nog 1 dag om te antwoorden
  • Opladen IMKL geslaagd
  • Opladen IMKL gefaald
  • Bevestiging antwoord: geen kabels of leidingen

Deze mails ondersteunen het antwoordproces door u te verwittigen wanneer u een dag voor de antwoordtermijn nog niet geantwoord hebt of door het resultaat van het antwoord (IMKL succesvol of gefaald, geen kabels en leidingen) te bevestigen via mail. U kunt deze mails aanvinken voor verzenden. Indien ze uitgevinkt zijn, zult u geen mail ontvangen.

 • Email die enkel op aanvraag door het contactpunt kan worden afgezet:
  • nieuwe planaanvraag te bevestigen

Hiervoor dient u met services te integreren en aan contactpunt te vragen deze mail op inactief te zetten. Indien u niet met services integreert, zult u deze mail steeds ontvangen.

 • Als u een planaanvraag te laat bevestigt of beantwoordt, zult u altijd een e-mail ontvangen ter herinnering. Deze mails kunt u niet uitvinken of laten inactief zetten.

De mails worden verstuurd naar het e-mail adres dat u in uw zone opgaf.

U kunt de inhoud van de mails raadplegen door op het icoontje naast de mail te klikken.

Voor planaanvragen gelden de algemene richtlijnen dat ze voor ontvangst moeten bevestigd worden binnen de twee werkdagen na indiening. De planaanvragen moeten beantwoord worden binnen de 5 werkdagen na indiening.

Kabel- en leidingbeheerder

Deze instellingen kunt u enkel aanpassen met de rol 'KLB Beheerder'.

In het luik Kabel- en leidingbeheerder kunt u:

 •  de naam van uw organisatie in KLIP aanpassen. Het is deze naam die gebruikt wordt in het overzicht van de betrokken KLB. Een organisatienaam is verplicht.
 • de zones van uw organisatie beheren en deze van uw suborganisaties bekijken

Subject signing certificaat

Indien u uw IMKL antwoorden niet digitaal wil ondertekenen, laat u dit veld leeg.

Het veld 'Subject signing certificaat' is enkel relevant als u uw IMKL antwoorden digitaal wil ondertekenen. In dit geval moet u hier het onderwerp van het signing-certificaat zetten.

Het subject (ook gekend als common name, issuer name)
bv. CN=Vlaamse overheid Issuing CA 2
O=e-IB (DAB ICT)
C=BE

Zones van uw (sub)organisatie

Het overzicht onder "Zones" toont de aangemaakte zones van uw (sub)organisatie.

 • Als u de rol van KLB-operator hebt, kunt u de zones enkel bekijken.
 • Als u de rol van KLB-beheerder hebt, kunt u de gegevens voor de zones van uw eigen organisatie aanpassen en een nieuwe zone(s) aanmaken.
 • Door te klikken op een zone, kunt u deze beheren.

Extra informatie over namespaces

Om naamgevingsconflicten te vermijden als elementen uit verschillende XML-applicaties en/of databanken met elkaar worden samengevoegd, is er binnen de XML-gemeenschap een specifieke methode van namespaces ontwikkeld.

Omdat KLIP verschillende ID’s van verschillende XML-pakketten (IMKL) met elkaar verbindt, moet ook hier de namespace-logica worden toegepast. U moet voor elke zone een namespace definiëren om een IMKL-pakket te kunnen opladen.

U kunt op deze pagina de Namespaces van de zones enkel voor uw eigen organisatie aanpassen. Als uw organisatie suborganisaties heeft, ziet u de namespaces van de zones in een aparte tabel op deze pagina. Indien u zelf een suborganisatie bent, ziet u enkel uw eigen zones en uw eigen Namespaces.

De namespace die u hier opgeeft voor uw zone, is het begin van de namespaces die u zult gebruiken voor de IMKL-antwoorden voor deze zone. Als u hier bijvoorbeeld "stroming" opgeeft als namespace, kunt u in de IMKL-antwoorden voor deze zone gebruik maken van de namespaces "stroming", "stroming1", "strominga", ...
Zolang ze telkens beginnen met "stroming" zal KLIP ze goedkeuren. Vereisten voor namespaces:

 • Minimum 5 en maximaal 50 karakters.

 • Enkel alfanumeriek (a-Z, 0-9). (Liggend) streepje is toegelaten. Geen spaties.

U kunt in hetzelfde antwoord gebruik maken van meerdere namespaces (maar deze moeten dus steeds beginnen met wat u ingaf op deze pagina in KLIP).