Ontvangst te bevestigen

Het feit dat je een planaanvraag ontvangt, wil zeggen dat jouw KLB-zone een overlap vertoont met de zone die door de planaanvrager werd ingetekend.

Ook de planaanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht en verwacht dus feedback.

Voor planaanvragen gelden de algemene richtlijnen dat ze voor ontvangst moeten bevestigd worden binnen de twee werkdagen na indiening.

  • Je kan de ontvangst van meerdere planaanvragen tegelijk bevestigen door deze aan te vinken in de tabel en vervolgens op de knop "Bevestig ontvangst" te drukken

  • Of je kan één planaanvraag bevestigen door naar de detailpagina van die planaanvraag te gaan en vervolgens op de knop "Bevestig ontvangst" te drukken.