Te beantwoorden

Elke KLB die een planaanvraag ontvangt, is verplicht om zo snel mogelijk en uiterlijk 5 dagen na het indienen van de planaanvraag alle informatie door te geven die het mogelijk maakt om tot lokalisatie van de kabels en leidingen over te gaan. Voor KLIM-leden geldt een antwoordtermijn van 15 werkdagen.

Dit geldt voor alle kabels en leidingen die de KLB beheert of zal beheren op de dag van de aanvang van de werken.

Als er zich geen kabels en leidingen bevinden in de planaanvraagzone moet dit binnen dezelfde termijn worden meegedeeld. U kunt antwoorden dat u geen kabels en leidingen in de betrokken zone hebt.

KLB's moeten antwoorden met IMKL. Meer informatie over IMKL en de validatie ervan vindt u onder IMKL-formaat.

1. "Te beantwoorden" planaanvraag

Ga naar het tabblad "Te beantwoorden" en klik op de planaanvraag die u wenst te beantwoorden.

2. Kies uw manier van antwoorden

Indien u geen leidingen of kabels in de zone hebt, kies dan voor "ik heb geen kabels of leidingen in deze zone".

Als u wel leidingen of kabels in de betrokken zone hebt, moet u een IMKL-bestand opladen.

 

3. IMKL-bestand opladen

U kunt enkel .zip-bestanden opladen die voldoen aan de IMKL-vereisten. U kunt uw IMKL-pakket testen

Opgelet: At least one geometry of ActivityComplex, Appurtenance, Cabinet, Duct, ElectricityCable, Manhole, OilGasChemicalsPipe, Pipe, Pole, SewerPipe, TelecommunicationsCable, ThermalPipe, Tower or WaterPipe should be within 500m of the maprequest zone.

4. IMKL-pakket succesvol opgeladen

U kunt de kaart pas bekijken zodra het plannenpakket wordt opengesteld voor de planaanvrager. Dus pas wanneer de planaanvraag status "onvolledig pakket beschikbaar" of "plannen beschikbaar" heeft.

Opgelet: We hebben geen mogelijkheid om verkeerd beantwoorde planaanvragen te corrigeren of ongedaan te maken. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de planaanvrager.