Status van een planaanvraag

In de laatste kolom van het planaanvragen overzicht staat de status van de planaanvraag. Deze geeft aan in welke fase van het antwoordproces een planaanvraag zicht bevindt.

De statussen vermeld in de kolom status zijn de volgende:

  1. Geen KLB betrokken | Er is in KLIP geen enkele KLB-zone geregistreerd die met de planaanvraagzone overlapt. 
  2. Wachten op alle antwoorden |  Deze periode duurt uiterlijk 7 werkdagen, gerekend vanaf het indienen van de planaanvraag. De bij de planaanvraag betrokken KLB's leveren in deze periode de voor de planaanvraag relevante kabel- en leidinggegevens aan het KLIP. Naargelang de e-mailinstellingen krijgt de planaanvrager relevante systeemberichten via e-mail. Als er een KLIM lid bij betrokken is, duurt deze periode 15 werkdagen.
  3. Geen kabels en leidingen binnen de planaanvraagzone | Deze status krijg je als alle betrokken KLB's via KLIP antwoorden en ze allemaal gezegd hebben dat ze in de planaanvraagzone toch geen (ondergrondse) kabels of leidingen hebben liggen.
  4. Onvolledig antwoord beschikbaar | De maximale antwoordtermijn van 7 dagen (of 15 dagen indien er een KLIM KLB betrokken is) is verstreken en nog niet alle KLB beheerders met voor de planaanvraag relevante zones hebben geantwoord. De KLB's die wel geantwoord hebben, hebben geen kabels of leidingen binnen de planaanvraagzone.  Er zijn nog geen plannen ter beschikking gesteld.
  5. Onvolledig pakket beschikbaar | De maximale antwoordtermijn van 7 dagen (of 15 dagen indien er een KLIM KLB betrokken is) is verstreken en nog niet alle KLB beheerders met voor de planaanvraag relevante zones hebben hun plannen ter beschikking gesteld. Minstens 1 betrokken KLB heeft kabel- en leidinggegevens doorgegeven. Je kan de deels beschikbare informatie al raadplegen. Naargelang je e-mail instellingen ontvang je hierover een systeembericht via e-mail.
  6. Plannen beschikbaar |  Alle voor de planaanvraag relevante plannen zijn door de betrokken KLB’s ter beschikking gesteld.
  7. Antwoordtermijn verstreken zonder antwoord | Geen enkele KLB die via KLIP moet antwoorden heeft geantwoord binnen de voorziene termijn. Een KLB kan nog antwoorden tot 30 werkdagen na het indienen van de planaanvraag. Nadien is het niet meer mogelijk te antwoorden via KLIP.

Elke aanvraag wordt ook doorgestuurd naar KLIM.  Voor KLIM-leden geldt een antwoordtermijn van 15 werkdagen.