Kabel- en Leidingbeheerder (KLB)

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve kabels en leidingen beheert op het grondgebied van het Vlaams Gewest wordt beschouwd als KLB en valt onder de verplichting van het KLIP-decreet.

Het gaat hier zowel om kabels en leidingen voor netten met een openbare nutsfunctie als kabels en leidingen die enkel voor privégebruik dienen. Het maakt niet uit of deze kabels en leidingen op openbaar domein liggen of niet.

Iedere KLB is verplicht zich te registreren in het KLIP. Van een KLB wordt verwacht dat ze hun KLB-zones nauwkeurig definiëren en dat ze de planaanvragen die aan hen gericht zijn bevestigen en beantwoorden.

Meer uitleg kunt u in de memorie van toelichting van het eerste decreet vinden: https://overheid.vlaanderen.be/klip/wettelijk%20kader.