Status aanvraag

Als een planaanvraag goed verloopt doorloopt ze de volgende statussen:

 1. In verwerking;
 2. Wacht op antwoord;
 3. Eén van de volgende eindstatussen:
  1. Plannen beschikbaar;
  2. Geen KLB betrokken;
  3. Geen kabels en leidingen binnen planaanvraagzone.

Hieronder vindt u meer informatie over alle mogelijke statussen.

Status Verklaring Wat betekent dit voor u?
Antwoordtermijn verstreken zonder antwoord
 • De antwoordtermijn is verstreken.
 • Geen enkele leidingbeheerder heeft geantwoord
Geen enkele betrokken leidingbeheerder heeft al geantwoord en er zijn dus nog geen plannen beschikbaar. De grondwerken kunnen nog niet starten. Contacteer de leidingbeheerders die te laat zijn met antwoorden.
Wanneer KLIP tot 30 werkdagen na aanvraagdatum alsnog antwoorden ontvangt, wordt het plannenpakket aangevuld en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Geen kabels en leidingen binnen planaanvraagzone Alle leidingbeheerders hebben aangegeven dat ze toch geen kabels en leidingen in de planaanvraagzone beheren. Geen enkele leidingbeheerder beheert leidingen in de aangevraagde zone. U zal geen plannen ontvangen.
Geen KLB betrokken Geen enkele KLB-zone overlapt met de aangevraagde zone Geen enkel in KLIP geregistreerd werkingsgebied van een leidingbeheerder overlapt met de aangevraagde zone. U zal geen plannen ontvangen.
In verwerking Planaanvraag is aangemaakt maar nog niet doorgestuurd naar de  betrokken leidingbeheerders. De leidingbeheerders hebben de aanvraag nog niet ontvangen. De grondwerken kunnen nog niet starten.
Onvolledig antwoord beschikbaar
 • De antwoordtermijn is verstreken.
 • Nog niet alle leidingbeheerders hebben geantwoord.
 • Alle beheerders die wel al antwoordden, hebben aangegeven dat ze toch geen kabels en leidingen beheren in de planaanvraagzone.
Nog niet alle leidingbeheerders hebben geantwoord en er zijn nog geen plannen beschikbaar. De grondwerken kunnen nog niet starten. Contacteer de leidingbeheerders die te laat zijn met antwoorden.
Wanneer KLIP tot 30 werkdagen na aanvraagdatum alsnog antwoorden ontvangt, wordt het plannenpakket aangevuld en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Onvolledig pakket beschikbaar
 • De antwoordtermijn is verstreken.
 • Nog niet alle leidingbeheerders hebben geantwoord.
 • Van alle leidingbeheerders die wel al antwoordden, heeft er minstens 1 IMKL-gegevens opgeladen.
Nog niet alle leidingbeheerders hebben geantwoord maar een deel van de plannen is al beschikbaar. De grondwerken kunnen nog niet starten. Contacteer de leidingbeheerders die te laat zijn met antwoorden.
Wanneer KLIP tot 30 werkdagen na aanvraagdatum alsnog antwoorden ontvangt, wordt het plannenpakket aangevuld en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Plannen beschikbaar
 • Alle leidingbeheerders hebben geantwoord.
 • Minstens 1 leidingbeheerder heeft IMKL-gegevens opgeladen.
Alle leidingbeheerders hebben geantwoord. Minstens 1 van hen beheert leidingen in de aangevraagde zone. Uw plannen zijn beschikbaar.
Wacht op antwoord
 • Betrokken leidingbeheerders zijn gekend maar hebben nog niet allemaal geantwoord
 • De antwoordtermijn is nog niet verstreken.
Nog niet alle leidingbeheerders hebben geantwoord. De grondwerken kunnen nog niet starten.