Wijzig rollen voor gebruiker

Het beknopt gebruikersprofiel is enkel zichtbaar voor toegangsbeheerders en geeft, in plaats van het overzicht van de toepassingen waartoe de gebruiker toegang heeft, een lijst van de rollen weer die zijn toegekend aan die gebruiker.

Een gebruiker kan per Digitaal Vlaanderen-applicatie een rol toegekend krijgen. Die rol bepaalt dan welke functionaliteiten voor de gebruiker toegankelijk zijn in die toepassing.

De rollen in dit tabblad staan in rechtstreeks verband met de toepassingen die de gebruiker zelf op zijn/haar profiel kan zien. Wanneer een toegangsbeheerder aan een gebruiker een nieuwe rol toekent via het beknopt gebruikersprofiel, dan veroorzaakt dit een aanpassing/uitbreiding van het tabblad toepassingen op het profiel dat de gebruiker zelf kan opvragen.

Een toegangsbeheerder heeft in deze lijst van rollen altijd ook de rol 'toegangsbeheerder' staan. Die rol maakt dat je beknopte gebruikersprofielen kan opvragen en wijzigen, organisaties en suborganisaties kan aanmaken en aanpassen, audits kan bekijken enz...

Deze rol brengt echter geen zichtbare verandering teweeg in het tabblad toepassingen op het gebruikersprofiel.

De rollen kunnen automatisch zijn toegevoegd doordat de gebruiker in een groep zit waar automatisch één of meerdere rollen worden gegeven. Dit hangt samen met wat een toegangsbeheerder geconfigureerd heeft. Zie ook de helpfiles Organisatieprofiel > rollen.

Maar evengoed kunnen de rollen manueel toegekend worden op gebruikersniveau. Onderaan het beknopt gebruikersprofiel vind je de actieknop 'Wijzig rollen'.

Zo kom je op een pagina die je in staat stelt om de overige beschikbare rollen op dit niveau - die nog niet automatisch werden toegekend - te bekijken en aan te vinken.  

Aanvinken betekent: toekennen op gebruikersniveau. Dus de rollen van andere gebruikers van dezelfde groep worden hier niet door beïnvloed.

Nadien bewaar je de aanpassing. Je kan meteen het resultaat bekijken onder het tabblad ‘Rollen’.

Door deze aanpassing van rollen krijgt de gebruiker een automatische e-mail die hem/haar verwittigt van de veranderingen.                       

Zoals in de email wordt beschreven zal de gebruiker bij het aanmelden meteen de nieuwe situatie kunnen bekijken en uitproberen.

Een klik op de link 'toegangsrechten' voert je dan ook meteen naar de aanmeldingspagina.