Windturbine (KNW14)

Dit type behoort tot de entiteit Kunstwerk (Knw).

Definitie

Een windturbine is een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit. Een windturbine onderscheidt zich van een kleine windturbine door zijn ashoogte (> 15m gemeden vanaf de voet van de winturbine).

Belangrijkste kenmerken

  • Enkel windturbines die rechtstreeks steunen op de grond ter hoogte van maaiveld worden opgenomen.
  • De windturbine wordt voorgesteld door de omtrek van de metalen voet

Bedekking: gebiedsdekkend

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt momenteel nog geen deel uit van de GRB-skeletspecificaties. De skeletspecificaties zullen in het voorjaar 2020 uitgebreid worden met dit type.