Bovenrand verlaging (Wti2)

Dit type behoort tot de entiteit Transversale weginrichting (Wti).

Definitie

Een verlaging in de verharde wegbaan is een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer van de wegbaan met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren.

Belangrijkste kenmerken

  • De verlaging wordt aangemeten ter hoogte van de onderste insteek (waar het hoogteverschil voorkomt).

Bedekking: enkel betrekking op de zone voor snelverkeer

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Verlaging in de verharde wegbaan (WTI2). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze verlaging is gelegen binnen de zone voor snelverkeer van de wegbaan (Wbn, rode lijn in foto). Deze zone wordt afgebakend door de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz, paarse lijn) ter hoogte van de onderrand van de boordsteen. De verlaging wordt opgenomen als transversale weginrichting (Wti, bruine lijn) en aangemeten ter hoogte van de onderste insteek. Er zijn tevens wegopdelingselementen (Wgo, gele lijn) van het type 'grens onverharde zone' te zien op de foto.