Benedenrand verkeersplateau (Wti1)

Dit type behoort tot de entiteit Transversale weginrichting (Wti).

Definitie

Een verhoogde verkeersdrempel is een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer van de wegbaan met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren.

Belangrijkste kenmerken

  • De verhoogde verkeersdrempel wordt aangemeten ter hoogte van de onderste insteek (waar het hoogteverschil voorkomt).

Bedekking: enkel betrekking op de zone voor snelverkeer

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Verhoogde verkeersdrempel (WTI1). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De verhoogde verkeersdrempel wordt aangemeten ter hoogte van de onderste insteek (waar het hoogteverschil voorkomt). Beide insteken worden opgenomen als transversale weginrichting (Wti, gele lijn in foto) van het type 'benedenrand verkeersplateau'. De verhoogde boordsteen aan de buitenzijde van de wegbaan (Wbn) wordt opgenomen als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz, paarse lijn).