Cirkelvormig putdeksel (Wri1)

Dit type behoort tot de entiteitĀ Putdeksel (Wri).

Definitie

Cirkelvormige deksels en luiken van ondergrondse leidingen en installaties.

Belangrijkste kenmerken

  • Alle cirkelvormige deksels en luikenĀ van ondergrondse leidingen en installaties met een diameter tussen 65cm en 100 cm worden opgenomen, indien ze niet overdekt zijn door een gebouw aan de grond (Gbg) of kunstwerk (Knw).
  • Het putdeksel (Wri) wordt aangemeten in het centrum van het luik of deksel.
  • De hoogteligging en meetmethode van elk putdeksel (Wri) wordt steeds meegegeven.

Bedekking: gelegen op de wegbaan (Wbn) of terreinen (Trn) met verkeersfunctie en in beide gevallen hun onmiddellijke omgeving (+ 5m)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Zichtbaar cirkelvormig putdeksel (WRI1). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Deze cirkelvormige deksels van ondergrondse leidingen worden opgenomen als putdeksel (Wri, gele bol in foto) van het type 'cirkelvormige putdeksel'. Het putdeksel wordt aangemeten in het centrum van het deksel en krijgt steeds een hoogteligging mee.