Niet-afgeboorde verhoging (Wli9)

Dit type behoort tot de entiteit Longitudinale weginrichting (Wli).

Definitie

Een niet-afgeboorde verhoging is een verhoogde verharde strook die niet is afgeboord met een boord- of kantsteen.

Belangrijkste kenmerken

 • Opname van longitudinale weginrichtingselementen (Wli) van het type 'niet-afgeboorde verhoging':
  • niet-afgeboorde verhogingen worden enkel opgenomen als ze:
   • geen onderdeel vormen en duidelijk te scheiden zijn van de grens van de wegbaan (Wbn), de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) en de rand van de rijbaan (Wrb)
   • ofwel:
    • overeenstemmen met een verhoogd voet- en/of fietspad enerzijds of midden- en/of tussenberm anderzijds
    • op minder dan 50cm van de grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz) of rand van de rijbaan (Wrb) voorkomen
  • de niet-afgeboorde verhoging wordt steeds aan de benedenrand aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten
 • Afstemming met de andere types en andere entiteiten:
  • een longitudinaal inrichtingselement (Wli) van het type 'niet-afgeboorde verhoging' kan niet samenvallen met het type 'muur of stootband' of 'verhoogde boord- of kantsteen'

Bedekking: binnen de wegbaan (Wbn)

Deel van GRB-skelet?

Dit type maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Niet-afgeboorde verhoging (WLI9). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en de GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Dit verhoogd voet- en fietspad is niet afgeboord met een boord- of kantsteen en wordt dus niet opgenomen als grens circulatiezone zwakke weggebruiker. De benedenrand van de niet-afgeboorde verhoging wordt aan de zijde van de verkeersstroom aangemeten en opgenomen als longitudinaal weginrichtingselement (Wli) van het type 'niet-afgeboorde verhoging'.